Warunki uczestnictwa

  • Zaproszenie jest skierowane do osób, które są zarejestrowane w bazie Akademickiego Centrum Kompetencji SAS.
  • Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia na Dzień Otwarty w SAS jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  • Potwierdzenie rejestracji na Dzień Otwarty w SAS zostanie przesłane na podany przez Zgłaszającego adres e-mail.
  • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator prześle potwierdzenie udziału w wydarzeniu, nie później niż do 24 maja 2016 r.
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  • Rezygnację z udziału należy zgłosić w formie pisemnej Agnieszka@sas.com.

This event is no longer available for registration.

 
*
 TAK
 NIE
*
*
*
*
 
*
*
*

*
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.