AGENDA

8:30 - 9:00
Rejestracja uczestników
9:00 - 9:30Powitalna kawa
9:30 - 11:00

Wprowadzenie do architektury SAS + Hadoop

Prezentacja skrótowo przybliży koncepcje architektoniczne, komponenty oprogramowania oraz obszary zastosowań omawiane w trakcie warsztatów.


Hadoop: elastyczność klastra, a bezpieczeństwo danych

Ekspercka prezentacja firmy 3Soft pokazująca doświadczenia wdrożeniowe i najlepsze praktyki budowy klastra Hadoop, implementację Apache Knox i Apache Ranger w koncepcji Data Lake.


Architektura i wykorzystanie SAS Access to Hadoop oraz SAS Embeded Process

Prezentacja oraz demonstracja oprogramowania na żywo przedstawią podstawowe mechanizmy integracji środowisk SAS i Hadoop, dedykowane komponenty oprogramowania oraz dostępne architektury.


11:00 - 11:30Przerwa na kawę
11:30 - 13:15

Integracja danych w Hadoop z punktu widzenia użytownika biznesowego

Ćwiczenia warsztatowe z użyciem SAS Data Loader, środowiska pracy użytkownika biznesowego, wspierającego samodzielnie przetwarzanie i przygotowywanie danych analitycznych w klastrze Hadoop.


Wprowadzenie do zaawansowanej analityki Big Data

Prezentacja przedstawi główne działy zaawansowanych metod analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich zastosowania do analiz Big Data w integracji z klastrem Hadoop.


Cykl analityczny Big Data w organizacji

Omówienie znaczenia pełnego cyklu budowy i zarządzania modelami analitycznymi oraz dostępne wsparcie przez narzędzia informatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze środowiskiem Hadoop.


Architektura narzędzi SAS In-Memory zintegrowanych z klastrem Hadoop

Prezentacja przybliży techniczne aspekty komponentów SAS In-Memory wspierających użycie zaawansowanych metod analitycznych Big Data na klastrze Hadoop.


13:15 - 14:00Przerwa obiadowa
14:00 - 15:30

Analiza danych w SAS Visual Analytics i SAS Visual Statistics

Ćwiczenia warsztatowe demonstrujące użycie zaawansowanych metod eksploracji i analiz danych dostępnych dla użytkowników biznesowych w graficznych narzędziach wykorzystujących przetwarzanie SAS in-memory, w integracji z klastrem Hadoop.


Zaawansowane analizy SAS High-Performance Data Mining i Text Mining

Prezentacja oraz demonstracja flagowych narzędzi SAS wykorzystywanych do analiz Data Mining, pozwalajacych na aktywne wykorzystanie Big Data w klastrze Hadoop. Oprogramowanie przeznaczone jest do użycia przez analityków biznesowych korzystających z kreatorów.


Wykorzystanie przez Data Scientist silnika analitycznego SAS LASR Server

Demonstracje oprogramowania oraz ćwiczenia warsztatowe pokazujące pracę zaawansowanego analityka w trybie programistycznym.


Budowa i wykorzystanie systemów rekomendacyjnych

Prezentacja oraz demonstracja na żywo oprogramowania SAS umożliwiającego szybkią budowę i wdrożenia modeli rekomendacyjnych.


15:30 - 15:45Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Data

12 czerwca 2015

Miejsce

SAS Innovation Hub

ul. Gdańska 27/31

01-633 Warszawa

Kontakt

SAS Institute Polska
ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa
tel: (22) 560 46 00
fax: (22) 560 46 04
seminarium@spl.sas.com