Nowości w SAS
Piotr Borowik, Katarzyna Wyszomierska, SAS

W ciągu ostatniego roku w SASie pojawiło się szereg nowości – wyszedł kolejny maintenance do SASa 9.4, nowe wersje większości produktów, jak również nowe produkty. Prezentacja ma na celu przybliżenie najważniejszych zmian i nowych funkcjonalności. Przedstawimy nowe narzędzie SAS Data Loader for Hadoop, jak również wybrane nowości w rozwiązaniach istniejących wcześniej. Część z nich będzie pokazywana bardziej szczegółowo w trakcie kolejnych prezentacji, dlatego sesja otwierająca będzie równocześnie przewodnikiem po całej konferencji.


Organizacja pracy w SAS Enterprise Miner
Paweł Plewka, SAS

SAS Enterprise Miner to narzędzie, w którym rozbudowany interfejs użytkownika i bogactwo funkcjonalne sprawiają, że początkujący użytkownicy zadają wiele pytań związanych z organizacją pracy swojej lub swojego zespołu. Celem prezentacji jest przybliżenie technicznych kwestii zarządzania projektami, diagramami, modelami oraz metadanymi wewnątrz diagramów przetwarzania. Poruszane też będą kwestie wspierania się własnym kodem SAS 4GL, korzystania z makr i makrozmiennych oraz integracji z narzędziami zewnętrznymi. Prezentacja może też być przydatna dla administratorów, którzy operują na danych i projektach data mining na poziomie systemu operacyjnego lub Platformy SAS.


Tworzenie plików MS Excel – nowości w SAS
Joanna Nawalany, SAS

Na prezentacji pokazane zostaną nowości we współpracy SAS z MS Excel. Będzie można zobaczyć jak generować pliki Excel z poziomu kodu SAS z wykorzystaniem funkcjonalności dostępu do różnych typów danych, możliwości analitycznych oraz prezentacyjnych SAS. Pokazane zostanie jak modyfikować istniejące pliki MS Excel dodając kolejne arkusze. Będzie można poznać narzędzia do tworzenia arkusza z tabelami i wykresami przestawnymi na podstawie danych i narzędzi dostępnych w SAS. W demonstracjach zostanie wykorzystany ODS Excel, procedura export oraz tagset tableeditor.


Monitorowanie środowiska Visual Analytics
Grzegorz Popczyk, SAS

Jednym z podstawowych zadań administratora systemu – w tym środowiska SAS Visual Analytics - jest zapewnienie jego wysokiej stabilności, wydajności i bezpieczeństwa. Celem prezentacji będzie omówienie mechanizmów, które takie zadanie ułatwiają - poprzez umożliwienie monitorowania środowiska SAS Visual Analytics uwzględniające między innymi aspekty wydajności i kontroli dostępu do danych (audyt). W szczególności poruszane będą tematy takie jak raport 'Administrator overview' ('Widok administratora') oraz rozwiązanie 'Environment Manager'; rozszyfrowane zostaną również skróty ARM, APM i ACM!


Strojenie przetwarzań SAS
Piotr Bednarczyk, Orange

SAS doskonale nadaje się do przetwarzania dużych ilości danych. W tym przypadku ważne jest jednak odpowiednie wykorzystanie technik optymalizacji. Podczas prezentacji zostaną pokazane typowe problemy występujące w dużych systemach przetwarzających dane oraz standardowe mechanizmy SAS, które przy niewielkim nakładzie pracy umożliwiają znaczne skrócenie czasu przetwarzania.
Główne tematy:

 • Analiza logów
 • Podstawy przetwarzania danych, o których nie zawsze pamiętamy
 • Wykorzystanie hashmap
 • DATA STEP czy PROC SQL?
 • Łączenie danych z różnych baz danych

Narzędzia wsadowe dla administratorów
Kacper Świętochowski, SAS

Administratorzy muszą szybko reagować na pojawiające się problemy i zgłaszane pytania, dlatego większość z nich korzysta z gotowych skryptów, które pozwalają im zaoszczędzić czas potrzebny na znalezienie odpowiednich opcji w graficznych aplikacjach. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom SAS publikuje coraz to nowe narzędzia wsadowe przeznaczone dla administratorów środowiska SAS. Zadania takie jak administracja serwerem metadanych czy zarządzanie metadanymi, w tym uprawnieniami, mogą być wykonywane bez graficznego interfejsu. W trakcie prezentacji zostaną pokazane wybrane narzędzia i przykłady ich użycia.


Co każdy administrator wiedzieć powinien – panel dyskusyjny
Sławomir Bokiniec, Paweł Plewka, Katarzyna Wyszomierska, SAS

Środowisko SAS to szereg procesów, działających często na wielu serwerach, użytkownicy, którzy z tych procesów korzystają oraz zasoby, do których mają dostęp. Zadaniem administratora jest zapewnienie, że wszystkie te elementy będą działać bez problemów. Celem niniejszej prezentacji jest zaproponowanie podstawowego zestawu porad dla administratora. Chcemy pokazać elementy, które mają wpływ na sprawne funkcjonowanie środowiska, od podstawowych zagadnień związanych np. z konfiguracją dostępu do danych zewnętrznych, czy też widocznością polskich znaków w aplikacjach, po bardziej zaawansowane opcje optymalizacyjne. Zaprezentowane najlepsze praktyki i sugestie powinny wesprzeć bezproblemowe i wydajne działanie systemów.
Prezentacja może być punktem wyjścia do dyskusji i wymiany doświadczeń.


Wirtualizacja danych
Patryk Choroś, Łukasz Leszewski, SAS

Wzrastająca liczba źródeł istotnych dla organizacji danych dostarcza nowych wyzwań w zakresie zapewnienia sprawnego i bezpiecznego dostępu do nich. Przedstawimy wzorce wdrożeniowe platform wirtualizacji danych w kontekście szybkiego udostępniania użytkownikom i systemom danych z rozproszonych źródeł. Zaprezentujemy w jaki sposób narzędzia wirtualizacji danych ułatwiają zarządzanie dostępem rosnącej grupy użytkowników do już istniejących hurtowni i repozytoriów analitycznych.


Wdrażanie systemu klasy Master Data Management
Patryk Choroś, Łukasz Leszewski, SAS

Master Data Management to klasa rozwiązań informatycznych gwarantujących przedsiębiorstwom spójny widok danych klientów oraz zapewniających wykorzystywanie w procesach biznesowych uzgodnionych danych referencyjnych. Przedstawimy i omówimy zastosowania biznesowe rozwiązań MDM oraz scenariusze umieszczenia tych systemów w architekturach informatycznych. Posługując się doświadczeniami ze zrealizowanych wdrożeń SAS MDM omówimy kluczowe etapy i zadania składające się na taki projekt.


Poza schematem: Metody ładowania danych do Visual Analytics
Kamil Szadkowski, SAS

SAS Visual Analytics zdążyło się już zadomowić u wielu z naszych klientów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że poza standardową metodą ładowania danych jest też kilka innych. Jak ładować dane z poziomu SAS-4GL, a jak z SAS Enterprise Guide? Czy można zautomatyzować te procesy? Na prezentacji będą przedstawione właśnie te i kilka innych sposobów.


Przygotowanie i przetwarzanie danych w trybie in-memory
Mariusz Dzieciątko, SAS

Stały przyrost objętości gromadzonych danych stawia coraz większe wyzwania przed użytkownikami. Ostatnio dużą popularność zyskują systemy przetwarzania danych oparte o rozwiązania in-memory. SAS In- memory Statistics to produkt wykorzystywany przez rozwiązania Visual Analytics oraz Visual Statistics. Zaprezentowana zostanie funkcjonalność produktu w zakresie przetwarzania i zarządzania danymi zgromadzonymi w Hadoop. Architektura przetwarzania rozproszonego w pamięci oferuje bezprecedensową szybkość - krytyczny wymóg zastosowania w przetwarzaniu ogromnej ilości danych.


SAS Workflow Engine w praktyce
Adrian Kaczmarczyk, SAS

SAS Workflow Engine jest produktem dostępnym u wielu Klientów SAS. Pozwala on w łatwy sposób definiować i wykonywać procesy workflow ściśle powiązane ze środowiskiem SAS. Każdy etap procesu można powiązać z szeregiem akcji, które mogą zostać wykonane automatycznie lub warunkowo (np. wykonanie kodu SAS, dystrybucja powiadomień, itp.).W trakcie prezentacji przedstawione zostaną możliwości produktu oraz mechanizmy integracji z SAS Workflow Engine dostępne zarówno z poziomu kodu SAS 4GL jak i innych języków programowania.


Hadoop – zastosowanie w praktyce
Rafał Czapski, Play

Technologia hadoop umożliwia analizę ogromnych ilości często nieustrukturyzowanych danych. Prezentacja rozpocznie się krótkim wprowadzeniem w tematykę wykorzystania Hadoopa w środowisku SAS. Następnie zaprezentowany zostanie przykład tego jak technologia może być używana w środowisku operatora telekomunikacyjnego i gdzie daje to największy zysk a gdzie posiada ograniczenia.


Budowa raportów w SAS Visual Analytics
Artur Jastrzębski, SAS

SAS Visual Analytics to narzędzie, które umożliwia użytkownikowi pracę w wielu płaszczyznach zarówno biznesowych jak i technicznych spełniając tym samym założenia definicji nowoczesnego narzędzia typu Self-service BI. Podczas prezentacji zostanie pokazany komponent Designer, który służy nie tylko do budowy graficznych, interaktywnych raportów, ale również umożliwia ich przeglądanie i analizę. A to wszystko poprzez przeglądarkę internetową, bądź aplikację na urządzenia mobilne. Zaprezentowane będą ciekawe, choć nie wszystkim znane funkcjonalności komponentu.


Raportowanie w oparciu o metadane
Maciej Woźnikowski, SAS

Serwer metadanych to centralny element każdego większego środowiska SAS. Przechowuje on komplet informacji o systemie - od użytkowników, przez źródła danych po uprawnienia. Część tych informacji nie jest dostępna z poziomu standardowych narzędzi administracyjnych, takich jak SAS Management Console. W ramach tej prezentacji pokażemy w jaki sposób uzyskać dostęp do tych informacji i jakie daje on korzyści.

 • Główne tematy przedstawione w prezentacji to:
 • struktura metadanych,
 • metody dostępu do metadanych,
 • przykładowe raporty, które można uzyskać w oparciu o metadane.

Czy naprawdę wiesz wszystko o SAS Enterprise Guide
Kamil Staniszewski, SAS

SAS Enterprise Guide jest graficznym interfejsem użytkownika, pozwalającym na pracę z wykorzystaniem opcji menu oraz kreatorów zadań, które umożliwiają analizę danych i publikację wyników. SAS Enterprise Guide jest rozpoznawalnym i dobrze znany narzędziem SAS-owym, z którym większość już pracowała. Ale czy nadal może zaskakiwać? Warto przyjść i sprawdzić. Może i Ty dowiesz się czegoś nowego.


SAS Logging Facility
Jan Bobrowski, SAS

SAS Logging Facility to zaawansowany mechanizm zbierania logów (rejestrów zdarzeń) dla serwerów i usług SAS. Działa w sposób analogiczny do popularnego standardu Log4j i jest podstawowym narzędziem administratora platformy SAS.
Prezentacja omówi działanie i używanie SAS Logging Facility oraz ciekawe przykłady jego zastosowań.


Wysoka dostępność w rozwiązaniach SAS
Krzysztof Karasek, SAS

W dzisiejszym świecie coraz częściej przedsiębiorstwa muszą zapewniać obsługę klientów globalnych przez całą dobę. Aby to zrealizować trzeba budować systemy gwarantujące maksymalny czas działania i ciągłą dostępność danych. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom SAS wprowadził wiele rozwiązań umożliwiających stworzenie środowiska wysokodostępnego.
Podczas prezentacji przedstawione zostaną możliwe sposoby realizacji środowiska wysokodostępnego wraz z opisem różnic pomiędzy rozwiązaniami opartymi o SASa 9.3 i 9.4.


Nowe pojęcia i narzędzia – jak się w nich nie pogubić
Adam Bartos, SAS

W ostatnich kilku latach technologia SAS ulega bardzo szybkiemu rozwojowi stymulowanemu między innymi takim trendom jak Big Data czy Cloud Computing. Użytkownicy, którzy znają SASa od dłuższego czasu, czytając dokumentację, strony internetowe, materiały produktowe spotykają się coraz częściej z nowymi pojęciami, terminami czy akronimami, które nie zawsze są zrozumiałe.
Prezentacja ma na celu podstawowe zapoznanie użytkowników SAS między innymi z takimi hasłami jak: In-memory, High Performance Analytics, In-database, Embedded Process, Grid, Scoring Accelerator, LASR Server.
Jakie podejście kiedy warto rozważać? Jak nowe elementy wpisują się w dobrze znaną architekturę SAS? Jaka w tym wszystkim może być rola Hadoop? Na takie pytania postaramy się odpowiedzieć.


Raporty graficzne – bogactwo możliwości
Robert Soszyński, SAS

W trakcie prezentacji zostaną zaprezentowane możliwości tworzenia raportów graficznych z naciskiem na wieloelementowe raporty, które z łatwością można spozycjonować na dokumencie przygotowanym do druku lub udostępnionym na stronie internetowej. Zostaną wykorzystane głównie procedury z grupy Statistical Graphics Procedures, które nie wymagają dodatkowej licencji. Pokażemy również niestandardowe techniki wyróżniania istotnych danych zawartych na raporcie oraz możliwości, dzięki którym z dumą będziemy publikować nasze raporty szerszej grupie użytkowników.


Forecast Server – wysokowydajny silnik prognostyczny w praktyce
Marcin Łukasik, Inter Cars
Magdalena Rempuszewska, SAS

W trudnych czasach dla rynku motoryzacyjnego Inter Cars radzi sobie nadzwyczaj dobrze, pozostaje liderem branży m.in. dzięki inwestycjom w nowe technologie. W 2012 w Inter Cars został wdrożony system prognozowania popytu oparty o rozwiązanie SAS Demand Driven Planning and Optimization. Celem biznesowym systemu jest maksymalizacja dostępności towarów w całej sieci dystrybucyjnej Inter Cars, zarówno w Polsce jak i w oddziałach europejskich.
SAS w ciągu 4 godzin generuje 5 milionów prognoz na bazie ponad 50 milionów dopasowań modeli. Pod kątem ilości szeregów czasowych jest to jedno z większych wdrożeń SAS na świecie.


SAS Real-Time Decision Manager jako system wysokiej dostępności
Krzysztof Bala, SAS

Systemy decyzji czasu rzeczywistego bezspornie zajmują jedno z czołowych miejsc na liście systemów krytycznych dla funkcjonowania organizacji. Stawiane są im wysokie wymagania dotyczące wydajności, gwarancji dostępności czy też możliwości wprowadzania zmian przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania.
Prezentacja ma na celu przybliżenie zadań stojących przed administratorami systemów wysokiej dostępności oraz przedstawienie kluczowych funkcjonalności aplikacji SAS Real-Time Decision Manager 6.4 usprawniających zarządzanie nowoczesnym silnikiem decyzyjnym czasu rzeczywistego.


Doświadczenia z migracji klasycznej architektury SMP na SAS Grid
Sławomir Bokiniec, SAS

Prezentacja po przypomnieniu do czego służy SAS Grid Manager i wyników projektu POC z zeszłego roku zapozna z praktycznymi aspektami procesu migracji u jednego z naszych klientów. Na początek zapoznamy z architekturą sprzed migracji i obecną. Następnie przedstawimy opis procesu migracji z uwagami na co zwrócić uwagę, co poszło trudniej, a co łatwiej, niż się spodziewano. Na koniec wymienimy efekty migracji i praktyczne korzyści.


Zarządzanie użytkownikami w SAS
Bartosz Kutyła, SAS

Celem prezentacji jest omówienie zagadnień związanych z administracją użytkownikami, grupami, loginami oraz domenami autentykacyjnymi. Krok po kroku przedstawię sposoby zarządzania dostępem użytkowników do aplikacji klienckich z poziomu SAS Management Console, a także sposoby synchronizacji loginów Active Directory z warstwą metadanych. Prezentacja obejmie również nowości w SAS9.4M2 związane z domenami outbound.


Mechanizmy autentykacji w rozwiązaniach SAS
Krzysztof Karasek, SAS


Celem prezentacji jest przedstawienie wszystkich możliwych mechanizmów autentykacji użytkowników w różnych typach aplikacji dostarczanych przez SASa. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia i skróty związane z autentykacją jak CAS, IWA, kerberos, token, ticket, które występują w dokumentacji.
Omówione zostaną wykorzystywane technologie, mechanizmy oraz przepływy informacji związane z procesem autentykacji. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z administracją środowiska dla zapewnienia prawidłowej realizacji określonych mechanizmów autentykacji.


Dostęp do Excela dla administratorów
Maciej Woźnikowski, SAS

Excel to jedno z najpopularniejszych źródeł danych wykorzystywanych w systemach SAS. Możliwość sprawnego importu oraz eksportu danych z lub do arkuszy to często sprawa kluczowa.
Konfiguracja połączenia między SAS-em i Excel-em nie zawsze jest jednak prosta. Wymaga ona często instalacji odpowiednich komponentów, zarówno w SAS-ie jak i w systemie operacyjnym. W ramach tej prezentacji pokażemy w jaki sposób przygotować serwer lub stację roboczą aby import i eksport danych z Excel-a działał optymalnie.

 • Główne tematy przedstawione w prezentacji to:
 • metody importu i eksportu danych z Excel-a,
 • wymagane komponenty SAS i Microsoft,
 • zależności pomiędzy SAS-em, Excel-em i systemem operacyjnym.

Data

13 maja 2015

14 maja 2015

Miejsce

SAS Innovation Hub

ul. Gdańska 27/31

01-633 Warszawa

Kontakt

SAS Institute Polska
ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa
tel: (22) 560 46 00
fax: (22) 560 46 04
seminarium@spl.sas.com