Rejestracja na Dzień Otwarty SAS jest już zamknięta

 

Warunki uczestnictwa

  • Zaproszenie jest limitowane do osób, które są zarejestrowane w bazie Akademickiego Centrum Kompetencji SAS.
  • Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia na Dzień Otwarty jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  • Potwierdzenie rejestracji na Dzień Otwarty zostanie przesłane na podany przez Zgłaszającego adres e-mail.
  • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator prześle potwierdzenie udziału w wydarzeniu, nie później niż do 18 listopada 2015 r.
  • Udział jest bezpłatny.

*
*
*
*
 
*
*
*
 Tak
 Nie
*
 analitycznej
 programistycznej
*
 analityki
 programowania
*
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.