Rejestracja na event jest zamknięta.

 

Warunki uczestnictwa

  • Zaproszenie adresujemy do przedstawicieli firm przetwarzających i analizujących duże ilości danych z każdej branży, za wyjątkiem branży IT.
  • Pierwszeństwo przy rejestracji będą mieli:
  • szefowie działów zajmujących się analityką, bazami danych oraz Business Intelligence;
  • szefowie działów IT;
  • menedżerowie działów biznesowych, w szczególności z obszarów marketingu, sprzedaży, finansów, obsługi klienta, badań czy ryzyka.
  • Nie przewidujemy możliwości rejestracji pracowników firm z branży IT.
  • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
  • Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie później niż na tydzień przed dniem ich rozpoczęcia oraz otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
  • Informacja zwrotna dotycząca przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia zostanie przesłana na podany w formularzu adres e-mail.
  • Rezygnację z udziału prosimy zgłosić w formie pisemnej lub mailowej, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem warsztatów, na które zgłosiło się udział.
  • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
*
*
*
*
 
*
*
*
 
*
 27 maja 2014
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.
 
 

Back to Top