Rejestracja na event jest zamknięta.

 

Warunki uczestnictwa

  • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
  • Udział jest bezpłatny.
  • Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na podany przez Zgłaszającego adres e-mail.
  • Rezygnację z udziału należy zgłosić w formie pisemnej e-maiil (seminarium@spl.sas.com),
    nie później niż do dnia 20 czerwca 2014.
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, w przypadku ich wyczerpania decydować będzie kolejność zgłoszeń.
*
*
*
*
 
*
*
*
*

Zapraszamy do udziału w SESJI UNCONFERENCE, która będzie miała formę otwartej dyskusji i wymiany doświadczeń.
Podczas takiej formuły konferencyjnej omawiane są tematy zgłaszane przez uczestników.
Prosimy o zgłoszenie tematu z Państwa strony.

 
 
  Tak, chciałbym otrzymywać okazjonalne wiadomości od firmy SAS Institute Inc. oraz jej oddziałów o produktach, wydarzeniach, promocjach, szkoleniach, publikacjach i innych materiałach marketingowych. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami SAS odnośnie ochrony danych osobowych.
 
  Tak, chciałbym otrzymywać okazjonalne wiadomości od firmy SAS Institute Inc. oraz jej oddziałów o produktach, wydarzeniach, promocjach, szkoleniach, publikacjach i innych materiałach marketingowych. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami SAS odnośnie ochrony danych osobowych.
 
 

Back to Top