Program konferencji
"SAS dla Administratorów i Praktyków"

 
08:30 - 09:00

Rejestracja połączona z poranną kawą

 

Sala 2-3

09:00 - 09:30

Co nowego w SASie?
Katarzyna Wyszomierska, SAS Polska

 

Sala 2-3

Sala 5

09:35 - 10:05

Cykl DevOps z oprogramowaniem SAS
Michał Gawlik, SAS Polska

Klasyczny Credit Scoring w nieklasycznych zastosowaniach na rynku farmaceutycznym: rankingi przyszłości i zarządzanie pośrednimi strukturami sprzedaży
Marta Jasiewicz-Badowska, Szkoła Główna Handlowa
Karol Przanowski, Szkoła Główna Handlowa

10:05 - 10:35

Od wideo do wniosków. SAS i nietypowe dane
Mariusz Dzieciątko, SAS Polska

Jak samodzielnie nauczyć się SASa?
Katarzyna Wyszomierska, SAS Polska 

 Przerwa kawowa
10:55 - 11:25

SAS Enterprise Guide od nowa, czyli wersja 8.1
Kamil Staniszewski, SAS Polska

Zarządzanie uprawnieniami w SAS Viya przy użyciu REST API

Maciej Woźnikowski, SAS

11:25 - 11:55

Nowości w SAS Visual Analytics
Piotr Borowik, SAS Polska

Gdy programista konfiguruje środowisko SAS Viya…
Jan Alboszta, SAS Polska

11:55 - 12:25

SAS Visual Analytics SDK – nowe opcje dla developerów i użytkowników
Milena Stępień, SAS Polska
Daniel Wróbel, SAS Polska

Toolbox administratora. Praktyczny przegląd narzędzi administracyjnych SAS, mniej i bardziej znanych.
Damian Osiński, SCS Expert

12:25 - 13:15Lunch
13:15 - 13:45

SAS otwarty na inne języki na przykładzie Pythona
Joanna Nawalany, SAS Polska

Zabezpieczanie interfejsów webowych SAS w praktyce
Daniel Wróbel, SAS Polska

13:45 - 14:15

SAS Viya - Otwarty System Analityczny
Piotr Kaczyński, SAS Polska

Przegląd metod harmonogramowania w SAS
Sebastian Pamięta, SAS Polska
Adam Stawarz, SAS Polska

14:15 - 14:45

Pakiety w SAS - czyli jak dzielić się kodem
Bartosz Jabłoński, Politechnika Warszawska / Citi Europe PLC

Pomysł na check listę dla administratorów na przykładzie utrzymywania środowiska SAS Viya
Sławomir Bokiniec, SAS Polska

 Przerwa kawowa
15:00 - 15:30

Wykorzystanie SAS Visual Investigator przy analizie powiązań w danych pochodzących ze swobodnego tekstu
Zbigniew Skaliński, SAS Polska

CAS jako akcelerator przetwarzania danych na platformie SAS Viya
Łukasz Leszewski, SAS Polska

15:30 - 16:00

Dane osobowe w tekstach – jak uczenie maszynowe pomoże je wyszukać
Justyna Czaja, SAS Polska
Milena Stępień, SAS Polska

Dane w CAS – od ogółu do szczegółu
Łukasz Piotrowski, SAS Polska

16:00 - 16:30

Wykorzystanie uczenia maszynowego do identyfikacji rozpoznań pacjentów
Aneta Maksymiuk, SAS Polska

Zarządzanie złotym rekordem w systemie Master Data Management
Jacek Guzek, SAS Polska
Adrian Kaleta, SAS Polska