SAS 360 Match: Zwinna monetyzacja przestrzeni reklamowych

31 maja 2019 • SAS Innovation Hub • Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „SAS 360 Match: Zwinna monetyzacja przestrzeni reklamowych”. W trakcie wydarzenia zaprezentujemy przykłady wykorzystania przez naszych klientów rozwiązania SAS 360 Match do optymalizacji i maksymalizacji przychodów z rynku reklam internetowych. Podczas spotkania będziemy także omawiać aktualne trendy i wyzwania dla społeczności wydawców internetowych w Polsce.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rozwiązania SAS wiodącym wydawcom treści cyfrowych w Polsce oraz zbudowanie forum wymiany doświadczeń, które pozwoli uczestnikom zapoznać się z najlepszymi praktykami na rynku oraz będzie miejscem kreowania nowych pomysłów na wykorzystanie rozwiązania SAS Match 360.

Wybrane zagadnienia poruszane na konferencji:

Privacy by design: elastyczne narzędzia do zarządzania procesem publikowania kontentu

Analityczna aktywacja odbiorców w oparciu o różnorodne źródła informacji

Precyzyjne prognozowanie jako przewaga konkurencyjna dla wydawców internetowych

Optymalizacja procesu aukcji przestrzeni reklamowych

Monitorowanie efektywności kampanii internetowych

Agenda

  
9:30 - 10:00
Rejestracja 
10:00 - 10:15
Powitanie i otwarcie wydarzenia
10:15 - 10:45
Smart Humans: Trends and solutions in marketing which work well for the
sellers and are loved by the buyers
Tadeusz Żórawski, Global eCommerce Strategy Director, BBDO
10:45 - 11:15
SAS 360 Match for Publishers - solution highlights & roadmap
Ben Williams, IA Product Manager, SAS
11:15 - 11:45
Why SAS 360 Match for Publishers
Matěj Novák, Business Advisor, Optimics 
11:45 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Studium przypadku: Mafra.cz 
Jan Malý, Head of Yield, Mafra Media Group, Czech Republic
12:30 - 13:00
Praktyki wdrożeniowe
Matěj Novák, Business Advisor, Optimics
13:00 -13:30
Dyskusja 
13:30 - 13:40
Podsumowanie wydarzenia
13:40 - 15:00
Lunch & networking

   

31 maja 2019  |  Warszawa

SAS Innovation Hub
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa


Organizator nie ma możliwości zapewnienia miejsc parkingowych.