Een business case bouwen voor je
datastrategie?

Zet eerst een stap terug!

Een business case bouwen voor je datastrategie?
Zet eerst een stap terug!

Met de toenemende datastroom zie je dat veel organisaties een oplossing zoeken voor het inrichten van hun data management of voor issues op het gebied van data governance of datakwaliteit. Je ziet hierbij ook dat men al een specifieke technologie-oplossing in gedachten heeft. Dit wordt vaak ingegeven als reactie op ideeën vanuit het management zoals: ‘Alle data moet naar Hadoop’ of ‘we moeten iets doen met analytics’. Dit leidt vaak tot een serie projecten waarbij (delen van) een nieuwe infrastructuur wordt ontworpen en gebouwd (zoals een master data management-systeem of een metadata repository).


Het probleem in veel van deze gevallen is dat er geen specifiek business probleem ten grondslag ligt dat de behoefte aan de ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur rechtvaardigt. De projecten worden gestart, er wordt een leverancier geselecteerd, de tools worden getest, gekozen en geïnstalleerd in het datacenter. Maar daarna weet niemand wat ze er eigenlijk mee moeten. Een strategie ontbreekt. 

Hoe dan wel te handelen? Ik adviseer eerst eens een stap terug te zetten. Vraag jezelf af: Wat zijn de business issues en kansen die vragen om een andere manier van het omgaan met je data? Het identificeren van de behoeften uit de business is hierbij essentieel omdat:

  • Duidelijk wordt aangegeven wat de business wil bereiken waarbij de verbinding wordt gelegd met het gebruik van informatie - zo ontstaat de justificatie vanuit de business voor een datastrategie.
  • Het helpt criteria vast te stellen die gebruikt kunnen worden om mogelijke oplossingen te evalueren en later ook ingezet kunnen worden om de voortgang en het succes te monitoren.
  • Het stelt je in staat de belangrijkste stakeholders te identificeren die het meest van je datastrategie zullen profiteren. Daarmee heb je direct duidelijk wie je ambassadeurs zijn.

Opzetten business case voor datastrategie

De eerste fase bij het ontwikkelen van een datastrategie is het opzetten van de business case. Daarvoor kun je deze actiepunten aanhouden:

  • Identificeer wie de data consumeren.
  • Bekijk hun daadwerkelijke consumptie, verwachtingen en behoeften.
  • Stel vast wat de meest kritieke issues zijn en prioriteer deze vanuit de business doelen.
  • Breng het bestaande data management-landschap in kaart en link iedere data asset aan de juiste gebruikersgroep. 
  • Evalueer hoe de hiaten in de huidige data management-omgeving stakeholders belemmeren in het behalen van hun doelen.   
  • Kwantificeer in hoeverre deze hiaten invloed hebben op het bedrijfsresultaat.

Zakelijke verantwoording

Deze stappen helpen je de noodzaak voor een datastrategie vanuit de business te identificeren en de belangrijkste zwakke punten van de huidige situatie te ontdekken. Het belangrijkste is dat de justificatie vanuit de business ervoor zorgt dat je het succes ook kan meten vanuit een business perspectief. Deze verantwoording kan dan weer gebruikt worden om te beoordelen waar en welke data management-componenten nodig zijn en moeten worden ingezet om te voldoen aan de behoeften vanuit de business.

Rein Mertens, Principal Business Solutions Manager, SAS Nederland

Share this article with your network: