Dimitris Zografopoulos
Legal Auditor
Hellenic Data Protection Authority


O Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι μέλος του ΔΣΑ και από τον Ιανουάριο του 2006 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ. Έχει, ιδίως, εισάγει εκατοντάδες υποθέσεων ενώπιον της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής (ιδίως, σε υποθέσεις σχετικά με εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, το δίκαιο της υγείας, το δίκαιο του Τύπου και των ΜΜΕ, το φορολογικό και το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο της παιδείας) και έχει διεξάγει περισσότερους ελέγχους σε αυτοματοποιημένα αρχεία.

Έχει συμμετάσχει - ως εκπρόσωπος της ΑΠΔΠΧ ή ως ανεξάρτητος ομιλητής - σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει οριστεί από την ΑΠΔΠΧ ως εθνικός εκπρόσωπος στην Association Francophone des Autorités de protection de données à caractère personnel (AFAPDP) και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ένας εκ των εθνικών εκπροσώπων στο DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union). Έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για τους τομείς του ποινικού δικαίου).

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ).

Η ακαδημαϊκή του έρευνα και οι δημοσιεύσεις του σε ελληνικά και ξένα νομικά έντυπα καλύπτουν, ιδίως, τους τομείς του συγκριτικού εργατικού δικαίου, των ατομικών δικαιωμάτων και του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων (προϋποθέσεις επεξεργασίας, επεξεργασίας εργασιακών, τραπεζικών, φορολογικών και οικονομικών δεδομένων, δεδομένων υγείας, ehealth, SOX, whistleblowing, profiling, επεξεργασία δεδομένων από τον Τύπο).

Nikos Maroulianakis
Head of Enterprise Data Management & Infrastructure, INTERAMERICAN


O Νίκος Μαρουλιανάκης  είναι κάτοχος μεταπτυχιακού πληροφορικής του University of Wales. Κατέχει τη θέση του Διευθυντή με περιοχές ευθύνης των Πληροφοριακών υποδομών, ασφάλειας συστημάτων και διαχείρισης εταιρικών δεδομένων στον όμιλο της Interamerican. Kατά την διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών του ομίλου. Επίσης παρακολούθησε πολλαπλά σεμινάρια τόσο στο τομέα Πληροφορικής όσο και Business Administration.

Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των υποδομών και δικτύων, των συστημάτων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, των ομάδας Enterprise Data Analysts , ΒΙ architects, καθώς και του Data Governance Office.

Konstantinos Mpahas
Pre Sales Manager, SAS Greece, Cyprus, Bulgaria


Ο Κωνσταντίνος Μπαχάς είναι Presales Manager στη SAS Ελλάδος Κύπρου & Βουλγαρίας. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, κατέχει MSc στην Επιστήμη Υπολογιστών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP). Τα τελευταία 10 χρόνια έχει διατελέσει Υπεύθυνος Έργου σε μεγάλα έργα σχεδιασμού και υλοποίησης Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Analytics, Επιτελικής Πληροφόρησης και Παρακολούθησης Δεικτών Απόδοσης, καθώς επίσης και data warehouses με χρήση πληθώρας διαφορετικών τεχνολογιών, τόσο στο Δημόσιο Τομέα, όσο και σε Τράπεζες, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, Ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιωτικές επιχειρήσεις γενικότερα. Έχει συμμετάσχει επίσης σε έργα ερευνητικού περιεχομένου. 

Gerasimos Ntouskas
Principal, Management Consulting, Head of the Data Analytics
KPMG Cyprus


Gerasimos is a  Principal in the IT  Advisory  function  of  the  Management  Consulting  Department  of  KPMG Limited and the Head of Data Analytics and Regulatory Reporting Solutions Service Lines. He has more than 16 years of experience in providing analytics, information management and technology advisory services for a number of KPMG clients in Cyprus and abroad. He specializes in the review and assessment of existing analytics deployments, the design, development and implementation of analytics, information management, data governance and regulatory reporting solutions (e.g. Basel, Solvency) as well as managing high complexity projects. He mainly focuses in the financial services and the retail industries.

Arturo Salazar
EMEA Data Management Principal, SAS


Arturo has been breading data for years. He has strong experience driving Data Management initiatives, in various industries and international contexts. He is one of the responsible for SAS Data Management activities in EMEA In the most recent years Arturo has been supporting customers in the road to compliance towards European regulations (GDPR, BCBS239, IDMP…), leveraging his field experiences and his knowledge in new data technologies. He is able to deliver tailored quick start approaches for customers in order to tackle in an effective way those projects. Arturo also has a very strong consulting background and he is key in developing consultative selling strategy through Data Governance workshops and advisory services.

https://fr.linkedin.com/in/arturosalazar

Kalliopi Spyridaki
Chief Privacy Strategist, SAS


Kalliopi Spyridaki is Chief Privacy Strategist, Europe at SAS, the leader in analytics. She joined SAS in 2007. In her role, Kalliopi provides thought-leadership within the organization and to SAS customers on European data protection and privacy issues. Kalliopi strives to bridge the gap between public policy, legal and business considerations relating to privacy to ensure that both SAS and its customers remain at the forefront of the rapidly evolving European privacy landscape.

In this position, she works closely with EU policy-makers and regulators to ensure that the needs of the analytics market are taken into account in wide-ranging policies that implicate privacy such as big data, the Internet of Things, the free flow of data and cloud computing. Kalliopi worked intensively with EU legislators during the four years negotiations on the EU data protection Regulation. She is currently leading industry efforts to ensure meaningful stakeholder consultation during the implementation and enforcement of this Regulation.

Kalliopi has lived and worked in Brussels since 2002. Before joining SAS, she had various positions focusing, among others, on data protection, competition law and various areas of consumer law. Kalliopi’s work experience includes positions in public affairs consultancy, a European trade association, European and Greek law firms, the European Commission and the Greek Ministry of Foreign Affairs.

She holds a law degree from the National and Kapodestrian University of Athens, Greece. Kalliopi also has a master’s degree from the Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Germany and has completed the Advanced Community Law professional training programme (ACLT) on competition law at the College of Europe, Belgium. She has been a member of the Athens Bar Association since 2003. Kalliopi is married and has two children. She speaks four languages and enjoys playing classical piano.