Mød SAS Institute på Bornholm til
Folkemødet 2018

Deltag også i debatten på:

Folkemødet #fmdk, #opsFM18 eller @sas_nordic

SAS Institute på Folkemødet 2018

SAS Institute ser frem til spændende dage på Folkemødet 2018 på Bornholm fra den 14. til den 18. juni.

SAS Institute deltager for første gang i år officielt på folkemødet, hvor vi vil være synlige i flere debatter, der handler om, hvordan vi bedst kan bruge data og analyser til at reformere den offentlige sektor til fordel for bedre velfærd.

Samtidig deltager vi i debatterne for at dele vores viden om, hvordan intelligent brug af data kan være et værdifuldt grundlag for fornyelsen i den offentlige sektor, der sikrer kosteffektive beslutninger på et veldokumenteret grundlag.

Udover deltagelse i debatter er vi også til stede i diskussionsoplæg og præsentationer og er dertil også medarrangør på OPS-scenen.

Programmet findes her, og du kan læse mere om OPS-Scenen her.

Tag også gerne fat i os for en snak. Nedenfor ser du kontaktinfo på os, der er til stede - og dertil er der links til et par gode kilder til inspiration om brugen af avanceret analytics i den offentlige sektor og herunder sundhedssektoren.

Vi ser frem til nogle spændende dage.

Mød os på Folkemødet

Agenda

TidspunktOplæg & debat
Torsdag
14. juni
 
13.15-14.45

Kick-off
Hvor: OPS-scenen, A - Dancell Anlæg

Temaet Offentligt-Privat Samarbejde bliver perspektiveret af partnerne bag OPS-scenen.

SAS Institute er repræsenteret ved:
Henrik Ernlund Pedersen, direktør og nordisk ansvarlig for den offentlige sektor, SAS Institute
Lars Kirdan, nordisk direktør for forretningsudvikling, SAS Institute

Mød også fra SAS Institute: Jeppe Peitersen med fokus på den offentlig sektor og Lars Vejlgaard med fokus på sundhedsektoren.

15.00-16.00Data og sundhed – Et reality check!
Hvor: OPS-scenen, A - Danchells Anlæg

Begrav dataangsten, opløs hierarkierne og bliv klogere på, hvad data kan gøre for sundhedssektoren.

I fremtiden vil data vælte ind, mens det voksende pres på sundhedssektoren fortsat vil ligge på driften. For at skabe den innovation, der både er mulig og nødvendig i sektoren, er det nødvendigt at skabe et integreret samarbejde mellem det offentlige og den private sektor for at udnytte de muligheder, som data tilbyder. Dermed får vi grundlaget for at løse de driftudfordringer, der åbenbarer sig, når vi alle kræver den bedste behandling.

Skal vi lykkes må den offentlige sektor lære af den private sektor. Væk med den hierarkiske opbygning i sundhedssektoren og væk med siloer og sektorovergange. Der skal tænkes i helheder på tværs af sektoren og opgaverne skal i centrum. Vi skal fokusere på, hvad der skal gøres og ikke hvem, der skal gøre det. Vi skal skabe et nyt og integreret økosystem sammenfattet i begrebet Holakrati.

Debatpanelet: 
Dorte Stigaard, innovationsdirektør, Ålborg Universitet
Henning Langberg, direktør, Copenhagen Healthtech Cluster
Hjalte Aaberg, regionsdirektør, Region Hovedstaden
Moderator: Lars Kirdan, nordisk direktør for forretningsudvikling, SAS Institute

Mød også fra SAS Institute:  Lars Vejlgaard med fokus på Sundhedsektoren og Henrik Ernlund Pedersen, direktør og nordisk ansvarlig for den offentlige sektor.

Fredag
15. juni
 
16:30-17:15

Når databeskyttelse er en luksus
Dataetik skal både inkludere og balancere samfundsmæssige udfordringer og værne om privatlivets fred.
Hvor: OPS-scenen, A - Dancell Anlæg

Det dobbelte dataetikbegreb viser sit sande ansigt, når manglende brug af data er skyld i, at de svage i vores samfund svigtes. Først der forstår vi, hvorfor debatten om dataetik er vigtig.

De, der indser, at dataetik er et samfundsansvar på linje med grønt miljø og ordentlige menneskerettigheder, bliver fremtidens vindere.
Vi bliver nødt til at forstå værdien af data i en digital tidsalder, og at data er en vigtig del af de relationer og den tillid, vi har til hinanden.

Ansvarlig dataanvendelse skal være til fordel for borgere og virksomheder i en digital fremtid. Derfor skal vi afbekymre borgerne og sikre, at både de etiske og demokratiske problemstillinger, der er opstår i takt med eksplosionen i brug af data og i spredning af data, bliver håndteret.
Hvordan får vi som borgere det bedste fra den nye verden uden at give slip på respekten for privatlivets fred. Og hvor går grænserne?

Den debat tager vi med bl.a.:
Bjørn Borre, direktør, IT branchen,
Anders-Peter Østergaard, direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur i Hillerød
Moderator: Lars Kirdan, nordisk direktør for forretningsudvikling, SAS Institute

Mød også fra SAS Institute: Jeppe Peitersen med fokus på den offentlige sektor, Lars Vejlgaard med fokus på sundhedsektoren og Henrik Ernlund Pedersen, direktør og nordisk ansvarlig for den offentlige sektor.

17.45-       

Fredagsbar på OPS-scenen
Hvor: OPS-scenen, A - Dancell Anlæg

Mød gæster i teltet.

Mød også fra SAS Institute: Lars Vejlgaard med fokus på sundhedsektoren og Henrik Ernlund Pedersen, direktør og nordisk ansvarlig for den offentlige sektor.

Lørdag
16. juni
 
11.45-12.30

IT-ledelsesakademi
Hvor: Ledelsesscenen, C - Cirkuspladsen

Debat om de ledelseskompetencer, der skal til for at lykkes i Industri 4.0
Ledernes Hovedorganisation, Djøf, KL, Mercuri Urval, Mandag Morgen.

Big data, blockchain og Internet of Things (IoT) er bare toppen af isbjerget. Industri 4.0 byder på grundlæggende forandringer på både samfunds- og forretningsniveau. Hvad betyder de forandringer for ledelsesopgaven? Står lederne reelt over for helt nye udfordringer og dermed også et kompetencegab? Hvad er det for et mindset, der skal udvikles, og hvilke ledelseskompetencer skal der til for at lykkes?

Med en bred erfaring debatterer panelet de nye ledelsesmæssige udfordringer og giver et bud på, hvilken nytænkning og kompetenceudvikling, der er afgørende for at få succes og en plads på holdet, der skaber fremtiden.

Moderator:
Lars Kirdan, nordisk direktør for forretningsudvikling, SAS Institute

14.00-15:00

Fake news og fremtidens offentlige topledelse.
En samtale om vilkårene for offentlig topledelse i en post-Trump-choktid
Hvor: Carlsbergfamilien, N - Nørregade


Bliver saglige fakta sidestillet med synsninger, meninger, holdninger og alternative fakta? Og bliver de politiske beslutningsprocesser mere og mere afkoblet fra embedsværkets rådgivning? Med udgangspunkt i professor Vincent Hendricks' forskning og problemformuleringen i Topleder-rapporten ”Opbrud i offentlig topledelse” fra 2017 inviterer Carlsbergfamilien og SAS Institute til en samtale om vilkårene for offentlig topledelse i vores post-Trump-chok-tid. For hvordan tackler man som offentlig leder bedst det nye medietempo? Hvilke nye alliancer bør man indgå? Og hvordan kan man reagere, inden man har haft tid til at få fakta helt på plads?

Kig forbi Carlsbergfamiliens telt, når vores panel fokuserer på udfordringerne i den offentlige ledelse.

Deltagere:
Henning Thiesen, direktør for Beredskabsstyrelsen og formand for DJØF
Marie Bender Foltman, vice President , PenSam
Pierre Collignon, debatredaktør, Berlingske
Lars Kirdan, nordisk direktør for forretningsudvikling, SAS Institute

  
  

Se yderligere på  Folkemødets Program 18

Deltag også i debatten på: Folkemødet #fmdk, #OPS_ScenenFM18 eller #sas_nordic 

Sundhedssektoren & analytics

En kort film (2 min) om samarbejdet mellem en række førende nordiske hospitaler og SAS Institute
om en optimal udnyttelse af analytics og data til at skabe indsigter og faktabaseret beslutningsstøtte.

Digitalisering i den offentlige sektor

Find mere inspiration her
SAS Institute

Digitalisering i sundhedssektoren

Find mere inspiration her
SAS Institute

Analytics i sundhedssektoren -
inspiration til en forandringsproces

Download rapporten her
SAS Institute

Opbrud i offentlig topledelse

Download debatoplæg  fra nov. 2017
fra Offentlig Toplederforum