sas-talks-2020-white

(Personalizace digitálních služeb; Využití umělé inteligence pro personalizaci digitálních služeb; Agilní vývoj datových modelů;Hyper Customer Intelligence, budoucnost chytrých organizací;Risk Cockpit, vše co potřebujete pro správné rozhodování;Stress Testing, povinnost, ale i nástroj pro získání konkurenčí výhody )

Vítejte na přehledu témat jednotlivých epizod #SASTalks

Představení SAS Talks

Trend přechodu na online prodej produktů a služeb sílí na celém světě, a to vlivem posunu ve spotřebitelském chování směrem k digitálním kanálům, konkurenčních tlaků i okolností vyvolaných současnou pandemií. Navzdory nepříznivé ekonomické situaci firmy investují do vyspělých analytických nástrojů, které jim umožní udržovat osobní vztah se zákazníkem a reagovat na vývoj jeho potřeb. Připravil jsem si proto pro vás sérii čtyř videí, ve kterých se podíváme pod pokličku jedné z nejmodernějších analytických platforem využívajících umělou inteligenci, kterou přední světové analytické společnosti jako IDC, Gartner nebo Forrester dlouhodobě označují za nejvyspělejší řešení na trhu. Budeme se zabývat otázkami:

 • jak personalizovat komunikaci se zákazníkem,
 • jak využívat strojové učení k identifikaci změn potřeb jednotlivých zákazníků,
 • jak jednoduše vyvíjet nové datové modely,
 • jak automaticky aplikovat změny trendů u probíhajících kampaní.

Video #1 •  Personalizace digitálních služeb

Radim Babka

Dnešní zákazníci očekávají personalizaci komunikace ve všech kanálech. V digitálním světě je personalizace otázkou přizpůsobení obsahu nejen na základě demografických údajů, jako je věk, pohlaví, bydliště apod., ale také na základě chování, zvyklostí a preferencí.

 • Jak pomocí moderní analytické platformy personalizovat zkušenost zákazníka v digitálních kanálech.
 • Jak analyzovat behaviorální faktory.
 • Jak rovnocenně uspokojit zákazníka, který očekává rychlou a přímočarou obsluhu, i zákazníka, který potřebuje asistenci s výběrem produktu či služby.

Video #2 •  Využití umělé inteligence pro personalizaci digitálních služeb

Radim Babka

V minulém videu jsme se zabývali přizpůsobováním komunikace digitálními kanály jednotlivým zákazníkům a tím, jak naučit digitální nástroje podobným schopnostem, jaké mají pracovníci poboček a kontaktních center. Klíčem k tomu je strojové učení, základní kámen umělé inteligence.

 • Jak strojové učení pomáhá zvýšit efektivitu a přesnost personalizace komunikace se zákazníkem a průběžně se přizpůsobovat změnám jeho preferencí.
 • Jak pomocí strojového učení zvýšit relevantnost nabídek předkládaných zákazníkovi.
 • Jak z dosavadních transakcí vytěžit důležité behaviorální, finanční a socioekonomické údaje.
 • Jak sbírat, propojovat a analyzovat strukturovaná i nestrukturovaná data ze všech dostupných zdrojů a v reálném čase získávat cenné informace o zákaznících.

Video #3 • Agilní vývoj datových modelů

Radim Babka

Celková přívětivost a jednoduchost digitálních kanálů se stává významným faktorem pro výběr dodavatele nebo poskytovatele služeb. Pro rostoucí okruh firem se proto investice do digitálních kanálů stávají hlavním prostředkem udržení konkurenceschopnosti. Je patrné, že tempo inovací je v tomto segmentu enormní, a bez možnosti agilně vyvíjet, testovat, a nasazovat nové technologie není možné dlouhodobě přežít.

 • Jak výrazně zrychlit vývoj digitálních nástrojů.
 • Jak jednoduše vytvořit vlastní prototyp a otestovat jej na vybrané skupině zákazníků i bez znalosti složitých programovacích jazyků.
 • Jak snadno vyvíjet a testovat nové modely. 

Video #4 •  Hyper Customer Intelligence, budoucnost chytrých organizací

Radim Babka

K tomu aby firmy byly schopné využít své digitální kanály jako efektivní prostředek k prodeji svých produktů a služeb, je nutné, aby se začaly dívat na zákazníka jako na jednotlivce a budovaly s ním dlouhodobý vztah. K tomu jsou podstatně efektivnější digitální kanály než kamenné pobočky či call centra.

 • Jak pomocí digitálních nástrojů budovat dlouhodobě udržitelný vztah se zákazníkem postavený na vzájemné otevřenosti a důvěře.
 • Jak vyhledávat vhodné momenty k poskytnutí relevantních informací či nabídek, kdy je pravděpodobnost úspěšné konverze nejvyšší.
 • Jak identifikovat měnící se preference zákazníků, predikovat jeho potřeby a aplikovat je v reálním čase.
 • Jak pozitivně využít současné krizové období, kdy se vytvářejí nové spotřebitelské návyky, k rozvoji komunikace digitálními kanály.

Video #5 • Risk Cockpit, vše co potřebujete pro správné rozhodování

Lubomír Brůha

Tržní, ekonomické i právní prostředí se stále vyvíjí a dochází ke změnám změny, na které je nutné aktivně reagovat, zejména v oblasti řízení rizik. Dnešní nejúspěšnější podniky se dokáží dynamicky přizpůsobovat nebo dokonce v některých ohledech udávat trendy. Jednou z možností, jak změny a nové příležitosti předvídat nebo identifikovat, je efektivní reporting o podstupovaném riziku v obchodních aktivitách.

 • Jak zpřístupnit data všem, kdo je potřebují, kdykoli a odkudkoli.
 • Jak zbořit informační sila mezi jednotlivými odděleními v podniku.
 • Jak získat komplexní pohled na data a vizualizovat informace a trendy.
 • Jak reportovat a řídit provozní a tržní rizika pomocí nástroje Risk Cockpit.

Video #6 • Stress Testing, povinnost, ale i nástroj pro získání konkurenčí výhody

Lubomír Brůha

Zátěžové testy slouží k ověření životaschopnosti schopnosti produktu, obchodní strategie nebo celé organizace za různých okolností, dnes aktuálně například schopnosti obstát v komplikované ekonomické a tržní situaci. Z toho důvodu jsou zátěžové testy považovány za klíčový nástroj pro řízení rizik na neustále se měnícím trhu.

 • Jak získat přehled o procesech, proměnných a předpokladech pro zátěžové testy produktů i celého podniku.
 • Jak zajistit maximální transparentnost, a tedy i důvěru ve vztahu k regulátorovi, managementu nebo správní radě.
 • Jak snadno provádět zátěžové testy pomocí komplexního řešení Stress Testing včetně nastavení workflow, dokumentace kroků, verzování výpočtů a dat, tvorby modelů a pokročilého vizuálního reportingu výsledků.

Video #7 • Rozhovor s Arnoštem Míčkem, Group CRM Manager ve společnosti Home Credit International, na téma: „Hyper-personalizovaný zákaznický zážitek“

Arnost Micek

Vývoj v oblasti personalizace již není lineárním postupem od vytváření reportů k optimalizaci. Síla analytiky v kombinaci s dostupnými daty umožňuje finančním institucím komunikovat se zákazníky kdykoliv v reálném čase a především formou plně přizpůsobené současné situaci - mluvíme o tzv. Hyper-personalizované komunikaci. Díky tomu jsou organizace schopné doručit správnou nabídku správné osobě ve správný čas. Home Credit v současné době celosvětově používá SAS technologie pro omnichannel campaign management (SAS Campaign Management) a rozhodování v reálném čase (SAS Real-time decision manager). Dalším krokem v evoluci bude Hyper-personalizace, jedinečné řešení jak se od produktu posunout k zákazníkovi. Cílem je prodávat „reason why“, na míru ušitou zcela individuální a personalizovanou komunikaci a tím se přiblížit zákazníkovi a jeho skutečným potřebám na základě analýzy dat. Tento přístup znamená zásadní změnu v myšlení, zahrnuje použití nástrojů umělé inteligence, zpracování streamovaných data (SAS Event Stream Processing) a posouvá celou marketingovu komunikaci k industrializaci – schopnost automatizovat a neustále zlepšovat procesy, reagovat rychle na změny na trhu na základě skutečných dat a v neposlední řadě poskytnout jedinečnou zákaznickou zkušenost.

Nechte se inspirovat naším dalším SAS Talks, a dozvíte se, co vede Home Credit k vytváření hyperpesonalizované nabídky pro zákazníky.

 • Jak používat data pro přístup k zákazníkovi jako osobě, nejen jako k segmentu?
 • Jak se přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám?
 • Jak na základě dat, která jste získali ovlivňovat a zapojovat zákazníka v reálném čase?
 • Jak zákazníkům prodávat „reason why“?

Video #8 • Rozhovor s Tomášem Doležalem, Head of Operational risk a Předsedou nadace KB Jistota, na téma rizik souvisejících s novým normálem

Tomáš Doležal

Všichni jsme za posledních 12 měsíců čelili velkým změnám. Jsme mnohem méně v bankomatech a kamenných obchodech a děláme mnohem více věcí v digitálním prostoru - převody peněz, nákup zboží, žádat o půjčky atd. V této souvislosti také podvodníci zvýšili svou aktivitu - digitální otisky prstů na prodej, malware jako služba, digitální skimming - to je jen několik příkladů, které jsou sledovány Europolem. (zdroj: Europol - Internet Threat Crime Threat Assessment 2020). S Tomášem Doležalem jsme si povídali na téma rizik souvisejících s novým normálem.

 • Změnila pandemie něco ve způsobu, jakým Komerční banka zjišťuje a předchází externím podvodům?
 • Zvýšila se role detekce a prevence podvodů v reálném čase? Jsou údaje, které banka shromažďuje, dostatečné pro úspěšné odhalení podvodů?
 • Současná situace také souvisí se změnou chvání zaměstnanců. Na základě srovnávací zprávy Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů - COVID-19 (Zdroj: ACFE - PODVOD VE SVĚTĚ COVID-19: Benchmarking Report, https://www.acfe.com/covidreport.aspx) můžeme očekávat významné nárůst interních podvodů během příštích 12 měsíců. Jak tuto situaci vidí Komerční banka a jak plánuje tento potenciální problém vyřešit?
 • Jak technologie a řešení SAS pomáhají Komerční bance zvládnout všechny současné výzvy?
 • Jaké aspekty jsou v současné době pro úspěch v prevenci podvodů klíčové? Jsou to správná data, schopnost rychle reagovat na měnící se trendy podvodů nebo AI a strojové učení?