SAS Basel IV webinář

Čtvrtek, 14. května • 14:00

Jak využít posunu k efektivnějšímu nasazení požadovaných změn?

Po globální finanční krizi začala po roce 2008 na banky a finanční instituce dopadat řada nových předpisů týkajících se kapitálové přiměřenosti. V prosinci 2017 se Basilejský výbor pro bankovní dohled shodl na finalizaci pravidel Basel III, obecně označovaných jako Basel IV. Změny, jejichž účinnost by se podle očekávání měla datovat od ledna 2022, jsou shrnuty v dokumentu d424 „Basel III: Finalising post-crisis reforms“.

Ačkoli to není výslovně uvedeno, změny odráží skepsi regulátorů ohledně interních modelů vyvinutých bankami i hodnocení ratingových agentur. Není proto divu, že mezi nejvýraznější prvky standardů Basel IV patří:

  • Váhy rizik založené na rizikových faktorech, jako je úrokové krytí, které pomohou snížit variabilitu u rizikově vážených aktiv banky.
  • Finalizace konstrukce a kalibrace pákového poměru a dolních mezí kapitálu

Rámec Basel IV řeší omezení, kterými trpěla řada dřívějších přístupů k měření kapitálové přiměřenosti, například využití interního hodnocení, hodnocení ratingových agentur a interních modelů rizikového potenciálu. Nový, standardizovaný přístup bude méně spoléhat na ratingové agentury a interní hodnocení, což ve výsledku jednoznačně povede k větší konzistentnosti způsobu měření kapitálové přiměřenosti u všech bank.

Program

14:00 - 14:15
Úvodní slovo
Petr Strnad, Deloitte a Petr Šlajchrt, SAS
14:15 - 14:45
Pohled Deloitte na standardy Basel IV
Petr Strnad, Deloitte
14:45 - 15:05 
Basel IV: technické prostředky k zajištění compliance
Giada Scalpelli, SAS
15:05 - 15:35Panelová diskuse
15:35 - 16:00
Shrnutí a Q&A

  

Řečníci

Giada Scalpelli

SAS

Petr Slajchrt

SAS

Petr Strnad

Deloitte Česká republika