Marcin Nadolny
Head of Fraud Intelligence, SAS Polska


W SAS Institute odpowiada za praktykę Fraud Intelligence i kieruje zespołem analityków finalizujących wdrożenie rozwiązania SAS Enterprise Fraud Management w jednym z największych polskich banków. Posiada ponad 13 lat doświadczenia zawodowego, które zdobywał także w PwC, Toyota Bank oraz w DaimlerChrysler R&D.

Jest doświadczonym data scientist i ekspertem w zakresie zastosowań zaawansowanej statystyki, machine learning i data mining w biznesie. Brał udział w licznych projektach dla największych banków w Polsce, obejmujących m.in. budowę modeli predykcyjnych oraz sieci powiązań społecznych na potrzeby wykrywania nadużyć, budowę/walidację modeli scoringowych i ratingowych, modeli wspierających procesy windykacyjne, jak również modeli na potrzeby kampanii marketingowych.

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia Master of Applied Computer Science na Albert-Ludwigs-University Freiburg w Niemczech. Posiada certyfikat Certified Predictive Modeler. Jest wykładowcą w ramach studiów podyplomowych na SGH oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.