SAS | The Power to Know
ifrs9-cecl-compliance
Özet

IFRS9 Yaklaşımı'na Hazır mısınız?

Özet Hakkında

BDDK’nın 19 Şubat 2016 tarihinde yayınlamış olduğu “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” taslağında da detayları belirtildiği üzere, uluslararası geçiş ajandası ile paralel olarak Türkiye’de 2018 yılının başından itibaren IFRS9 (TFRS9) standartlarının yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Global ölçekte birçok banka ise 2017 yılında paralel hesaplamalar yaparak IFRS9 geçişi öncesi etki analizlerini yapmak ve iş kararlarını almayı planlıyor. IFRS9 standartları, bankaların karşılık hesaplamalarında önemli değişikliklere neden olacak. Bu değişikliğin, bankaların bilanço ve gelir tablosundaki birçok kaleme önemli etkilerinin olması bekleniyor. IFRS9 beklenen kredi zararları (ECL) hesaplamasının, etkin, şeffaf, tekrarlanabilir, dokümante ve zamanında yapılabilmesi için gücünü veri yönetimi, analitik ve yüksek performanstan alan teknolojilere ihtiyaç bulunmaktadır. SAS’ın IFRS9 çözümüne ilişkin detaylı doküman ekte olup, SAS’ın sunduğu avantajlar kısaca aşağıda belirtilmiştir:

  • Uçtan Uca Entegre Süreç: Veri hazırlığından IFRS9 raporlamalarına kadar olan sürecin uçtan uca tek bir platform üzerinden sağlanarak IT maliyetleri ve entegrasyonlarda ortaya çıkabilecek sorunlar minimize edilmektedir. İhtiyaç duyulduğunda da mevcut sistemlerle entegrasyon sağlanabilmektedir.
  • Süreç Yönetimi ve İş Akış Sistemi: IFRS9 ECL hesaplama süreci boyunca bir çok paydaş sürece dahil olmaktadır. Bu paydaşların yapılan yetkilendirme çerçevesinde ortak bir platform üzerinden iletişime geçmesi, bu iletişim ve onayların kayıtlı tutulması, raporlarda yapılan manuel düzeltmelerin gerçekleriyle birlikte sisteme girilmesi, sürecin yönetimi ve tarihçesinin takibi açısından bankalara önemli avantajlar sunmaktadır.

IFRS9 ECL hesaplama iş akışı aşağıdaki alt süreçlerinden oluşmaktadır.

  1. Veri Yönetimi ve ECL Model Tasarımı: SAS, alanında lider veri yönetimi çözümleriyle modellemeye konu olacak tüm verileri ortak bir platformda toplayıp, veri validasyonunu sağlayabilmektedir. Ardından, 12 aylık ve ömür boyu beklenen zarar modellerinin SAS’ın lider analitik çözümleriyle oluşturularak, her bir modelin performansı ve tahmin gücü periyodik olarak takip edilerek olası performans düşüşlerinde yeni modellere geçişler planlanabilir. Farklı modellerle ECL hesaplaması yaparak, olası model değişikliklerinin karşılıklara etkisi tahmin edilebilir. Mevcut IRB modellerinin, IFRS9 uyumlu olarak çalışması için gerekli dönüşümler dizayn edilebilir.
  2. Etki Analizleri (Simülasyon Ortamı): ECL modellemesinin önemli girdilerinden olan farklı makro ekonomik senaryoların paralel olarak çalıştırılarak ECL üzerindeki etkileri portföy ve kredi bazında incelenebilir. Ayrıca, 12 aylık ve ömür boyu beklenen kredi zarar (Lifetime Expected Loss) modellerinin her bir portföy ya da kredi seviyesinde çalıştırılarak portföy bazında olası aşama geçişlerinin etkileri de hesaplanabilir.
  3. Aşama (Stage) Geçişlerinin Tanımlanması:  SAS ile aşama geçiş kuralları portföy bazında parametrik olarak iş birimleri tarafından tanımlanabilmektedir. Kural değişikliklerinin tarihçesi ve değişikliğin kimin tarafından yapılıp onaylandığı çözüm içinde kayıtlı tutularak bankalara önemli bir tarihçe yönetimi avantajı sağlamaktadır
  4. IFRS9 Karşılıklarının Hesaplanması ve Raporlanması: Bankalar, seçilen şampiyon modeller ve canlı ortamda tanımlanan aşama geçişi parametrelerini girdi alarak kredi karşılıklarını aylık olarak hesaplayabilecekleri otomatize edilmiş, düzeltmelerin kayıt altına alındığı ve büyük kredi verisini işleyebilen bir platforma ihtiyaç duymaktadırlar. SAS IFRS9 çözümü ile, bankalar canlı ortamlarında entegre ve yüksek performanslı bir IFRS9 süreci oluşturarak karşılıklarını kredi seviyesinde hesaplayabilmektedirler. Hesaplanan karşılıklara göre de SAS çözümleriyle esnek yasal ve iş raporları üretilebilmektedir.

SAS’ın IFRS9 yaklaşımı hakkında bilgi edinmek için ilgili dökümanı ücretsiz indirebilirsiniz. Konuyla ilgili bir SAS uzmanıyla iletişime geçmek için tıklayın.

SAS Hakkında

SAS, iş analitiği yazılım ve servislerinde dünya lideri ve iş zekası alanında en büyük bağımsız çözüm sağlayıcıdır. Yenilikçi analitik, iş zekası, veri yönetimi yazılımları ve hizmetleri sayesinde SAS, 83.000'den fazla müşterisinin daha iyi ve daha hızlı kararlar vermesine yardımcı olmaktadır. 1976 yılından bu yana SAS, dünyadaki müşterilerine “THE POWER TO KNOW (BİLMENİN GÜCÜ)” anlayışıyla hizmet vermektedir.

 

Have a SAS profile? To complete this form automatically Sign In

*
*
*
*
 
*
 
 
  Yes, I would like to receive occasional emails from SAS Institute Inc. and its affiliates about SAS products and services. I understand that I can withdraw my consent at any time by clicking the opt-out link in the emails.

Bu etkinlik kapsamında tüm bilgileriniz SAS Gizlilik Beyanı ile uyumlu olarak işlenecektir.

Pazarlama içerikli iletiler almaya rıza gösterdiğiniz takdirde, yukarıda sağladığınız iletişim bilgileri SAS Institute Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. tarafından, size etkinliklerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili pazarlama içerikli elektronik mesajlar göndermek, SAS’ın satış ve pazarlama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek amacıyla ve açık rızanıza dayanılarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile işlenecek ve yurt dışında bulunan SAS iştiraklerine aktarılacaktır.

 
 

Back to Top