Etkinlik Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme

Sayın Katılımcı, 

SAS Institute Inc.’in iştirakı olan SAS Institute Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. (“SAS”) ve Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (“EY”) tarafından düzenlenen bu etkinlik kapsamında kayıt formunda sağladığınız bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile katılmakta olduğunuz etkinliğin düzenlenmesi ve etkinliğe ilişkin dahili raporlama faaliyetlerimiz kapsamında SAS ve EY tarafından Kanun’un 5. Maddesi’nin (c) bendi kapsamında gerekli ölçüde, ve (f) bendi kapsamında meşru menfaatine istinaden işlenecektir ve EY-SAS arasında karşılıklı olarak ve gerekli olan ölçüde etkinliğin düzenlenmesi konusunda birlikte çalışılan alt yüklenicilerimize aktarılacaktır. 

Onay vermeniz halinde tarafınıza SAS etkinlikleri, ürünleri, hizmetleri, kampanyaları ve teklifleri hakkında bilgilendirme, tanıtım, pazarlama, satış ve reklam içerikli Ticari Elektronik İletiler gönderilmesi ya da başka kanallar üzerinden iletişim kurulması ve SAS’ın satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla, onayınızın geçerli olduğu süre boyunca muhafaza edilecek, işlenecek ve SAS’ın yurtdışında bulunan bağlı şirketleri ve iştiraklarına aktarılacaktır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz onayı Kanun hükümlerine, tarafınıza Ticari Elektronik İleti gönderilmesi için verdiğiniz onayıysa Yönetmelik hükümlerine tabi olarak her zaman geri çekilebilirsiniz. Rızanız geri çekilene kadar geçerli olmaya devam edecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak; 

  • Kişisel verilerinizin dahil olduğu işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep etme, işleme amaçlarını öğrenme ve kişisel verilerimin bu amaçlar ile uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme; 
  • Kişisel verilerinizin yurt içi ve dışında hangi taraflara aktarıldığı hususunda bilgi talep etme; 
  • Eksik ya da yanlış kişisel verilerimin düzeltilmesini talep etme ve bu talebin verilerinizin aktarılmış olduğu üçüncü kişilere iletilmesini talep etme; 
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini talep etme ve bu talebin verilerimin aktarılmış olduğu üçüncü kişilere iletilmesini talep etme; 
  • Kişisel verilerinizin sadece otomatik sistemler ile işlenmesi sonucu aleyhinize bir sonuç oluştuğu takdirde bu sonuca itiraz etme; ve 
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi sonucu herhangi bir zarara uğradığınız takdirde zararınızın giderilmesini talep etme 

haklarınızı kullanmak üzere, ya da rızanızı geri çekmek için lütfen basvuru@sas.com adresi üzerinden SAS ile iletişim kurunuz.