Standardizing data with master data management technology

XS Inc. helps large agriculture client get a single view of its network of farmers

XS Inc. is an industry leader in software-as-a-service technology, providing scalable and comprehensive data management and e-commerce tools to market-driven organizations. One of its clients is an organization that serves customers in the agriculture industry. This client asked XS to help it implement a data management program to standardize and match data so it could better manage its extensive database of farmers.

We're definitely getting value from the technology. In fact, [our client] wants to implement a more extensive system soon and is considering expanding the scope even more.

Darren Patterson
Director of Technology

Disorganized data hindered a unified view

While data management technology and the agriculture industry may seem worlds apart, this particular client juggled large amounts of data and, as a result, needed a better system. The amount of data was unwieldy, yet had the potential to deliver valuable insight – if only it were more effectively managed.

XS was brought in to implement a solution – and quickly identified two goals. The first was to standardize and correct data that the client had stored on its growers, since misspelled or inconsistent names impeded its ability to understand who comprised the database. The second need was to create a single view of all the farmers. By matching and consolidating data, the organization could maintain accurate records of growers, making it easier to manage relationships and plan marketing campaigns.

The right solution for the job

Charged with the task of helping its client standardize, match and consolidate data, XS implemented data management and data governance technology from SAS. "We knew SAS had good products, and we liked its placement in Gartner's Magic Quadrant for Data Quality Tools," says XS Director of Technology Darren Patterson. "[SAS] gave us the tools we needed, so it was the right choice for us."

Accurate records lead to better insight

Since its first goal was to consolidate and correct data, XS already considers the program a success. The client has cleaned nearly 1 million records since implementation – which is an important step toward achieving a single view of all the farmers in its database.

SAS® Data Management and SAS® Data Governance technology enabled the client to better manage its vast database of growers, matching data from many disparate origins. With numerous data sources, activities and global relationships, achieving a single version of the truth has provided much-needed insight to boost its understanding of growers.

"We're definitely getting value from the technology," Patterson says. "In fact, [our client] wants to implement a more extensive system soon and is considering expanding the scope even more."

Challenge

Agriculture client turned to XS Inc. to help it implement MDM technology so it could consolidate data and more effectively manage its network of farmers.

Solution

Benefits

Using SAS, the agriculture client cleaned and standardized nearly 1 million records to achieve a single view of its growers – which helped the client improve relationships and devise more relevant marketing campaigns.

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.

Back to Top