Türkiye’de Sigorta Suistimalleri SAS Teknolojisi ile Azaldı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin ana vizyonu sektörün büyümesini sağlamak ve sektörün karlılığını arttıracak çözümler üretmek. Dolayısıyla kurumun ana stratejilerinden biri, sektördeki karlılığı da son derece olumsuz etkileyen suistimal sorunuyla etkin şekilde mücadele etmek.

SBM Genel Müdürü Aydın Satıcı, suistimalle mücadelenin neden ana stratejilerinden biri olduğunu açıklarken şöyle başlıyor söze: “Suistimallerin engellenmesi doğrudan karlılığa, sektöre olan güvene, sigortalılık oranına ve tabii ki fiyata etki ediyor.” Tüm sektör verisini, yani büyük resmi, gören tek kurum olduklarını belirten Satıcı, bu projeye başlarken hedeflerinin bu veriyi kullanarak sektördeki suistimal oranını minimuma indirmek ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söylüyor.

Proje başladığında iş kuralları ağırlıklı bir yaklaşıma sahipken analitik oranını giderek arttırarak analitik model bazlı yaklaşıma geçtik ve oldukça olumlu sonuçlar elde etmeye başladık. Tespit ettiğimiz suistimal tutarı, proje aktif olarak hayata geçtikten 7 ay sonra 135 milyon TL’yi buldu. Bunun 8.5 milyon TL’si şu anda kesinleşmiş durumda.
Aydın Satıcı

Aydın Satıcı
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Genel Müdürü

Bu vizyonla yola çıkan SBM, en iyi sonucu elde etmelerini sağlayacak teknolojik çözüm arayışına başladı. “Yıllık hasar dosyası toplamı 2.5 milyon. Her yıl 16 milyon trafik, 5 milyon kasko poliçesi üretiliyor. Bütün bu verinin birbiriyle ilişkilendirilip suistimal ağlarının ortaya çıkması için çok ileri bir analitik çözümün devreye alınması gerekiyordu.” diyen Satıcı, bu noktada en kapsamlı buldukları çözüm olan SAS® Fraud Framework for Insurance ile ilerlemeye karar verdiklerini ve suistimali iş haline getirmiş organize suç örgütleriyle mücadelelerine başladıklarını belirtiyor.

Akıllı Sistem, Analitik Modeller

SBM, SAS’ın suistimalle mücadele yazılımını temel alarak akıllı bir sistem kurdu. Sahip olduğu analitik modeller ile sigorta şirketlerindeki tüm veriyi anlamlandıran sistem, sigorta paydaşlarının ilişkilerini yakalayarak sigortalılar için birer risk skoru çıkarıyor. Sosyal ağ analizi adı altında hayata geçen ağ ile SBM tüm ilişkileri görüntüleyebiliyor. Sistem, daha önce kesinleşmiş olan benzer suistimal dosyalarını da arıyor ve ekrana getiriyor. Bu sistemin belirlediği risk skorları SBM tarafından sigorta şirketleri ile paylaşılıyor. Ayrıca sistem tarafından tespit edilmiş olan organize suç örgütleri Türkiye Sigorta Birliği nezdinde kurulan SİSEB ( Sigorta Suistimallerini Engelleme Bürosu) tarafından incelenerek gerekli aksiyonlar alınıyor.

Bu projeye ilk başladıklarında kural bazlı ve analitik bazlı yaklaşımlarının olduğunu ve kural ağırlıklı bir sistemle çalıştıklarını söyleyen Satıcı, çok çarpıcı bir sonuç vererek devam ediyor: “Zamanla kuralın oranını azaltıp analitiğin oranını arttırdık ve bunun suistimal tespitine olumlu yönde katkıda bulunduğunu gözlemledik. Bunun sonucunda şu anda analitik ağırlıklı bir sistemle devam ediyoruz.”

Daha az suistimal, daha yüksek sigortalılık oranı, daha yüksek karlılık

“Sigorta şirketleri kendi yatırımlarıyla toplam suistimalin %5’ini yakalama şansına sahipken bizim yaptığımız çalışmayla %25’ini yakalayabilecekler.” diyen Satıcı, uygulamanın sektöre katkısının büyük olduğunu söylüyor. Bu katkılar arasında sektörün en önemli problemlerinden biri olan karlılık sorununa çözüm bulmak da var. “Sigorta şirketleri suistimalleri tespit edip daha önce yaptıkları türde hasar ödemelerini artık yapmak zorunda olmadıklarında, bunun karlılıklarına etkisi büyük olacak.” diyen Satıcı, “Bu durum fiyatlara da olumlu yönde yansıyacağından sigortalı tarafında da memnuniyetle karşılanacak ve sigortalılık oranını da arttıracak.” şeklinde beklentilerini özetliyor. Temmuz 2016 itibariyle yaklaşık 135 milyon TL’lik suistimalin tespit edildiğini ve bunun 8.5 milyon TL’lik kısmının kesinleştiğini söyleyen Satıcı, hedeflerinin bu tutarı giderek arttırmak olduğunu vurguluyor.

Şirket bazlı yatırım şart

SBM Genel Müdürü Aydın Satıcı, sigortada suistimallerin önüne geçebilmek için büyük resmin görülmesi gerektiğini vurguluyor ve şöyle devam ediyor: “Bizim çabamız organize suç örgütleriyle mücadele etmek. Ancak sektörde suistimalin önüne geçmek için bu yetmez. Sektördeki tüm şirketlerin ayrıca kendi yatırımlarını yapmaları ve kendi ağlarında oluşan suistimalleri de tespit ediyor olmaları gerekiyor.”

Global tecrübe, ileri analitik

Sigortacılıkta suistimalle mücadelede büyük veriyi analiz etmek, yaşanmış örneklerle eldeki verileri ilişkilendirebilmek çok önemli. SAS’ın farklı coğrafyalarda benzer sorunlara teknoloji yardımıyla çözüm bulmak noktasındaki global tecrübesinin SAS’ı seçme sebeplerinden biri olduğunu söylüyor Satıcı. Burada suistimalle mücadelenin ön şartının çok ileri bir analitik yetenek olduğuna değinen Satıcı, SAS’ın analitik alandaki dünya liderliğine güvendiklerini belirtiyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

İhtiyaç

Türkiye’de sigortacılık sektöründe suistimal oranını azaltarak, sektör karlılığını ve sigortalılık oranını arttırmak, dürüst sigortalının ödediği prim tutarını düşürmek

Çözüm

SAS® Fraud Framework for Insurance

Faydalar

Aktif olarak kullanmaya başladıktan 7 ay sonra toplam 135 milyon suistimal tespitinin 8.5 milyon TL’lik kısmı şu ana kadar kesinleşti.

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.

Back to Top