Growing customer lifetime value with analytics

A consumer electronics distributor uses SAS® to analyze loyalty card data and drive more revenue

When SGM Distribution, an Italian consumer electronics distributor, launched its loyalty card program, 2.2 million customers signed up - bringing with them a wealth of data on their purchasing habits. With data growing on a daily basis, the distributor is using SAS Analytics to gather insights about customer behavior and propensity to buy, and to identify optimal customer segments for efficient and effective micromarketing campaigns.

SGM Distribution, which also operates nearly 70 Marco Polo and Marco Polo Expert retail outlets, has about 70 percent of its business driven through its loyalty card program. The company uses SAS to drive its marketing segmentation and grow the lifetime value of loyal customers, as well as optimize its direct marketing programs, which have generated response rates of up to 10 percent.

The campaigns were multichannel, comprising online and offline activities. The very first mailing we sent to residential customers generated a 10 percent redemption rate.

Marco Titi
Marketing Communications Manager

"Reconstructing buyer behavior at points of sale, or looking at the frequency of repurchases at a particular store, is a prerequisite for directing the right product offers to the most receptive clusters," explains Giancarlo Nicosanti Monterastelli, CEO of SGM Distribution. "As an example, if we identify a cluster of customers that has a particular interest in video games, we can establish a co-marketing plan with select vendors. Now that we are profiling and clustering our customer base, we can execute microtargeted campaigns to groups with the highest propensity to buy a product or technology."

"Profiling and clustering our customer database led to a number of promotional campaigns that targeted customers with specific buying behaviors," explains Marco Titi, Marketing Communications Manager at SGM Distribution. "The campaigns were multichannel, comprising online and offline activities. The very first mailing we sent to residential customers generated a 10 percent redemption rate."

Reengineered marketing

Before using SAS, SGM's marketing campaigns were sent indiscriminately to opt-in customers. With the help of SAS' retail consulting partner Value Lab, the distributor's marketing segmentation processes were reengineered to collect transactional data from various contact points, which is analyzed to create customer segments; identify homogenous clusters; build detailed behavior models; evaluate interest indicators; and optimize marketing initiatives.

Loyalty equals profit

"Targeted campaigns also translate into immediate savings on things like mailing costs," Titi continues. "Our current objective is to improve the value of the card by offering customers a wide range of personalized promotions to strengthen relationships. It's important to maximize a product's price, but it's even more important to aim for profitability related to the entire life cycle of a customer."

Challenge

  • Needed to analyze loyalty card data to generate insight on customer behaviors and their propensity to buy.
  • Wanted to identify optimal customer segments for efficient and effective micromarketing campaigns.

Solution

SAS® Business Analytics

Benefits

  • Generated a 10% response rate on the first mailing.
  • Optimize customer segmentation.
  • Iincrease profitability.
  • Improve customer lifetime value.
  • Reduced campaign costs.

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.

Back to Top