Keep your customers coming back for more

Maruti Suzuki has been No. 1 on J.D. Power's ranking for customer satisfaction for the past 14 years. But you can't get too comfortable with that success; you have to keep striving to be better. What's the secret to keeping your customers happy with your product - happy enough to buy again and again? 

Rajesh Uppal is Executive Director of IT and CIO of the Information Technology Division. He says that Maruti Suzuki's decided to "Market to One," where each of its 10 million customers gets the individualized attention they deserve. And that's contributed to nearly 3 percent growth in just seven months!

Challenge

  • Maintain and improve customer satisfaction.
  • Integrate data from multiple sources.
  • Cross-sell, up-sell and repeat sell to 10 million customers.

Solution

Benefits

Growth of nearly 3 percent in just seven months.

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.

Back to Top