Airline consultant helps ground teams keep airlines aloft

Lufthansa Consulting uses SAS® to optimize its services

The impact of rising ticket prices spans all of commercial aviation. To compete, airlines expect uncompromising service and safety from their "ground handlers" – businesses that handle such jobs as ticketing and check-in, boarding, catering, and lounge operations. To stay in business, ground handlers must keep the airlines and their passengers happy.

A leading provider of services and solutions for the aviation industry, Lufthansa Consulting uses SAS® Cost and Profitability Management in a process-optimization tool it developed for ground handlers.

The solution provides quick, efficient and flexible representation of organizational structures and ties into various databases automatically. As a result, users can estimate costs and turnover based on real-time changes and conduct cost-benefit analyses to find areas for improvement.

Panoramic view of costs, processes

Using SAS, Lufthansa Consulting created a solution that models standard ground-handler processes; understands how to assign costs for activities and products; handles multiple data sources; and prepares reports and analyses – all fine-tuned to each client's unique requirements.

The system accesses data through standard interfaces to all required applications and databases, such as costs, turnover, service-level agreements and resources. It then consolidates the data to provide analyses from different perspectives.

Ground handlers gain a complete picture of their costs and process structure to make strategic decisions. Using complex what-if simulations, Lufthansa Consulting's clients can also simulate future developments, react to market changes more effectively and respond to their own clients' needs more quickly.

New efficiencies

With Lufthansa Consulting's industry solution, ground handlers can:

  • Reduce costs without compromising service quality.
  • Improve the profitability of processes and individual services.
  • Simulate costs and turnover due to changes in processes, services and client parameters.
  • See the impact of changes to annual results.
  • Gain rapid insight into the effects of new market conditions.
  • Make operating and strategic decisions based on facts.
  • Analyze and simulate pricing models.

Challenge

Develop a comprehensive solution that helps ground handlers optimize their operations at airports.

Solution

SAS® Cost and Profitability Management

Benefits

Clients increase profitability and extend competitive advantage, thanks to more informed decisions about operations and expenses.

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.

Back to Top