Uzun vadeli projeksiyonlar için doğru tahminleme yöntemi: SAS Proteus

Analizlerin kısa sürede tamamlanabilmesi iş süreçlerinin hızlanmasını da sağlıyor. Enerji piyasası gibi sektörlerde önünüzü görebileceğiniz projeksiyonların oluşturulması ve doğru tahminleme, riski azaltıyor. Bu bağlamda, Enerjisa’nın “Uzun Dönemli Enerji Talep Tahminleme Projesi”, SAS Proteus çözümüyle birlikte 2013’te başlayan bir süreç.

Enerjisa’nın ilk tahminleme projesi 2009 yılında SAS üzerinde yapılarak başarıya ulaşmıştı. Veri hazırlık ve temizlik sürecinin SAS’ta doğru ve hızlı şekilde yapılması, tahminleme sürecinin performansının iyileşmesi, Uzun Dönemli Enerji Talep Tahminleme Projesi’nde önemli bir katkı sağladı. Hacim riskinin yönetimiyle birlikte uzun dönemli tahmin sapması %8’den %4’e düştü, portföy yönetimiyle maliyet tabanı riskinde %32 oranında avantaj sağlandı.

Ayhan Demirci
Enerjisa İş Zekası Müdürü

“Bu sürecin başlamasıyla birlikte, iş tarafının ihtiyaçları doğrultusunda esnek ve sistematik bir altyapı oluşturulması önem arz ediyordu. Doğru tahminleme için öncelikli olarak belirli kurallar çerçevesinde veri temizliği-doldurma işlemleri yapıldı. Serbest müşteri portföyüne ait dört yıllık tüketim verisi, bölge, segment, ürün, sözleşme gibi farklı ortamlarda olan bilgiler SAS üzerinde konsolide edildi. Kullanıcılara farklı tahminleme kuralları doğrultusunda işlem yapabilmeleri için esneklik, excel yüklemeleri sayesinde sağlandı. Yüklenen bu kurallar SAS’ta ileri geliştirme teknikleri ve makrolarla uygulandı” diyen Enerjisa İş Zekası Müdürü Ayhan Demirci, kullanıcılara farklı tahminleme süreçlerinin ayrı ayrı adımlara bölünerek özet tablolara yönlendirildiğini ve proje çıktısı olarak kullanıcının istediği detayda özet tablolara erişim imkanı bulunduğunu belirtiyor.

“Uzun Dönemli Enerji Talep Tahminleme Projesi” sayesinde dinamik portföy yönetimiyle birlikte hacim ve maliyet risklerinin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmeye başlandığını söyleyen Enerjisa Talep Yönetimi Uzmanı İpek Sayın; “Enerji maliyet kontrolü sağlayan proje, geçmiş tüketim verisinin analiziyle birlikte enerji satın alma sürecinde doğru profilleme üzerinden ilerlenmesine imkan tanıdı. Proteus projesiyle istenilen detayda raporların hazırlanabilmesi, ürün kırılımı takibi ve karlılık analizinin kolayca yapılabilmesini ve bütçe süreçlerinin hızlandırılmasını sağladı” dedi.

Çözüm

SAS ortamında farklı veri kaynaklarından istenilen bilgiler konsolide edildi. İş tarafı tahminleme sürecinin her adımı takip edilerek, SAS’ın esnek yapısından dolayı excel ile sürece müdahale edildi.

EnerjiSA company logo

İhtiyaç

Enerjisa serbest müşteri portföyünün uzun dönem tüketim tahminlemesi, satış raporları üzerinden statik olarak yapılıyordu. Her sene giderek düşen serbest tüketici limitiyle artan müşteri sayısı verisinin statik takibi zorlaşmakla birlikte, enerji satın alma noktasında portföy yönetiminden faydalanılamıyordu. Müşteri verilerinin dinamik bir şekilde tutulması ve farklı kaynaklardan gelen bilgilerin konsolide edilmesine ihtiyaç duyuluyordu. Portföyün dinamik bir şekilde takip edilmesi, enerji satın alma tarafında önceden analiz edilerek, risklerin yönetimi ve verinin konsolide bir şekilde tek platformda tutulmasının yanı sıra, veri temizliği/eksik verilerin doldurulması doğru bir tahminleme yapılabilmesi için önem arz ediyordu. Bu noktalardan hareketle ortaya çıkan ihtiyaçlarla SAS üzerinde Proteus süreci oluşturuldu. SAS sayesinde iş süreçlerimizde hedeflenen verimliliğe ulaştık.

Çözüm

SAS Forecasting

Fayda

  • Müşteri özelinde veya istenilen sınıflandırmalar doğrultusunda doğru profilleme yapılabilmesini sağlayan Proteus projesi, kısa ve uzun dönemli pozisyonların yakından takip edilebilmesini sağladı. 
  • Hacim riskinin yönetimiyle birlikte uzun dönemli tahmin sapması %8’den %4’e düştü, portföy yönetimiyle maliyet tabanı riskinde %32 oranında avantaj sağlandı.
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.