Enerji lideri veriyi müşteri bilgisine dönüştürüyor

Enerjisa, SAS® Veri Yönetimi ile uzun vadeli bir müşteri analitiği altyapısına oluşturuyor

Müşterinizi tanımak istiyorsanız, ilk olarak müşterinin veritabanlarınızda ne zaman birden çok kez bulunduğunu bilmeniz gerekir. Enerji şirketi Enerjisa, müşteri verilerine yönelik tek bir havuz yaratmak için kayıtlarını birleştirip temizleyerek SAS Veri Yönetimi’nin veri entegrasyonunu ve veri niteliği kabiliyetlerini kullandı. Çift kopyalar azaltılarak yüzde 25 daha az kayıt elde edildi. Bu, şirketin müşterilerine yönelik daha detaylı bir hizmet ve pazarlama yaklaşımı geliştirmesi için kritik bir ilk adımdır.

Bu veri niteliği ve veri entegrasyon projeleri aracılığıyla,
sistemlerimizdeki toplam müşteri kaydı sayısını yüzde 25 azalttık ve
aynı zamanda başarılı temas oranlarını önemli ölçüde artırdık.

Yetik Mert
Enerjisa CEO’su

Müşterinizi tanımak istiyorsanız, ilk olarak müşterinin veritabanlarınızda ne zaman birden çok kez bulunduğunu bilmeniz gerekir. Enerji şirketi Enerjisa, müşteri verilerine yönelik tek bir havuz yaratmak için kayıtlarını birleştirip temizleyerek SAS Veri Yönetimi’nin veri entegrasyonunu ve veri niteliği kabiliyetlerini kullandı. Çift kopyalar azaltılarak yüzde 25 daha az kayıt elde edildi. Bu, şirketin müşterilerine yönelik daha detaylı bir hizmet ve pazarlama yaklaşımı geliştirmesi için kritik bir ilk adımdır.

Enerjisa, üretim, dağıtım, toptancılık, ticaret ve perakende faaliyetleriyle 9 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Türk enerji pazarı üzerindeki hükümet denetimi kaldırıldı ve ülkenin bölgesel enerji merkezi olma göreviyle birlikte ülkenin enerji ihtiyacı da hızla büyüyor. SAS kullanımından önce, Enerjisa veri temizleme ve analitik amaçlar doğrultusunda müşteri verilerini farklı sistemlerde ve farklı formatlarda saklıyordu. Çeşitli iş alanlarında daha etkili çalışmayı sağlamak için Enerjisa, ileri seviyede analitik amaçlarına yönelik olarak tüm departmanlar tarafından erişimi kolay olacak tek bir müşteri veri kaynağı oluşturma ihtiyacı duydu.

“Bu veri niteliği ve veri entegrasyon projeleri aracılığıyla, sistemlerimizdeki toplam müşteri kaydı sayısını yüzde 25 azalttık ve aynı zamanda başarılı temas oranlarını önemli ölçüde artırdık. Bu çabalar müşteri bilgileri ve analitiğine yönelik uzun vadeli vizyonumuzu gerçekleştirmeye yardımcı olacak güçlü bir altyapımız olmasını sağladı. Devlet denetimi azaltılmış enerji piyasalarında tatmin olmuş müşterileri elinizde tutmak, en iyi enerji hizmetlerinin, doğru müşteri iletişim kanallarının ve en iyi pazarlama kampanyalarının birleşimini gerektiriyor.”

Hedef, Türkçe ile çalışan bir araç ihtiyacından dolayı karmaşıktı. Enerjisa, çözümü SAS kullanarak Türkçe dilinde sınadı ancak bu dile özel olarak yapılandırılması gerekmedi. Şirket, gün öncesi piyasasına yönelik talepleri daha doğru tahmin edebilmek için önceden de SAS kullanıyordu. Şimdi ise tahmin çalışmalarını orta ve uzun vadeli talep tahminine genişletiyor.

Ancak şirket sadece talep tahmininde bulunmak değil, öngörücü modelleme ve müşteri segmentasyonu aracılığıyla ürün büyümesini de daha iyi yönlendirmek istiyor. Veri yönetimi projesinin ilk aşaması, Enerjisa’nın operasyonel sistemlerine tutarlı bir veri akışı sağlamıştır. Bu bağlantı oluşturulduktan sonra şirket, veri geçerliliğine ilişkin kurallar belirlemek için bir danışmanla birlikte çalıştı. Ardından veriler temizlendi ve telefon numarası, e-posta ve adresi içeren tüm müşteri veri alanları için standart hale getirildi. Ayrıca, müşterilerin bilgilerinin sistemde birden çok kayıtta saklanmasını engellemek için veriler birleştirildi.

Daha sonra, Enerjisa müşteri verilerinin ticaret odaları ve merkezi nüfus idaresi sistemleri gibi dış kuruluşların verileriyle eşleştirildiği veri zenginleştirme gerçekleştirildi. Veri zenginleştirme müşteri bilgilerinin tamlık oranını yüzde 30 artırdı. Daha güvenli müşteri kontağı bilgileri başarılı temas ve iş sonucu oranlarını büyük ölçüde geliştirdi. Enerjisa CEO’su Yetik Mert “Müşterilerimize yönelik tutarlı ve doğru bir görüş kazandık” diyor ve şöyle devam ediyor.

enerji-sa-logo

İhtiyaç

Müşterileri daha iyi anlamak ve daha doğru kararlar vermek için verileri temizlemek, zenginleştirmek, pekiştirmek ve entegre etmek.

Çözüm

Faydalar

  • Başarılı müşteri irtibatı oranında artış.
  • Toplam kayıt hacminde %25 azalma.
  • Kayıtların tamamlanma oranında %30 artış.
  • Müşteri bilgileri ve analitiği için kurulu bir altyapı.

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.

Back to Top