Turns unstructured content into business insights

SAS® Enterprise Content Categorization identifies, extracts context-sensitive data

As Germany's top provider of business information and debt-collection services, Creditreform relies on advanced text analytics from SAS to glean valuable data from unstructured content. Via its online database, Creditreform makes more than 24 million credit reports from 26 European countries and China available around the clock.

 

SAS is easy to use and easily adapted to individual needs within Creditreform

Rainer Fetscher
Head of Information Requirements Management at Creditreform

The challenge

Creditreform required a simple solution to handle commercial registers. These databases house official business names, categories and information sometimes portray extremely complex situations – company relocations, mergers, de-mergers or multistage insolvency proceedings. Such unstructured information cannot be processed with conventional analytical methods.

The solution

SAS Enterprise Content Categorization uses advanced text analysis to identify valuable, individual pieces of information from these complex situations, and then links them to existing data. Using this, Creditreform unearthed critical information buried in ambiguous text content. More than 800 Creditreform analysts plan to use SAS to extract context-sensitive, interlinked information from large quantities of text, transforming it into usable information.

"SAS is easy to use and easily adapted to individual needs within Creditreform," said Rainer Fetscher, Head of Information Requirements Management at Creditreform. "Employees in over 130 locations can benefit from the speed of the new SAS solution."

This is Creditreform's second investment in SAS® Business Analytics. For analyzing structured company data, the company began using SAS Visual Analytics in early 2013. SAS' high-performance solution helps Creditreform analysts quickly detect relationships within high data volumes and present results in easy-to-read graphics. SAS Visual Analytics simplifies the process, so every Creditreform employee can use the software without training.

The result

Using SAS Enterprise Content Categorization, Creditreform can customize and streamline corporate registers to make them available and easy to access companywide.

Challenge

Creditreform required an easier to use solution to manage large amounts of data in corporate registers.

Solution

SAS® Enterprise Content Categorization

Benefits

The flexibility and customization of SAS Enterprise Content Categorization enabled Creditreform to organize their corporate registers and make them readily available companywide.

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.

Back to Top