Meeting European Union reporting standards is a breeze

The Canary Islands, a popular tourist destination that boasts an abundance of natural beauty and spring-like conditions throughout the year, lie just off the northwest coast of Africa.

The nearly 2 million people who live on these seven islands – along with visitors, investors, and government officials – rely on the Canary Islands Statistics Institute for vital information about the region.

“We are responsible for all the statistics for the entire government in our region,” says Alvaro Davila Gonzales, Director. “We are responsible for coordinating all the statistics for the institute itself and all the statistics that come from all the different ministries.”

An autonomous region of Spain, the Canary Islands are members of the European Union. Membership in the EU has increased demands on the Canary Islands to produce – promptly and accurately – detailed demographic and economic reports.

“The only way we had to improve our performance was to improve the tools themselves,” Gonzales says. “And for that, we use SAS.”

Using SAS, the institute collects, processes, and analyzes data from the region’s citizens, including Social Security and other information.

The implementation of SAS in our institute has possibly been the best decision that we made since the institution was founded.

Alvaro Davila Gonzales
Director

“We are capable of improving the decisions that our government makes,” says Alberto Gonzalez Yanes, Head of the institute’s Economic Statistics Department. “And SAS helps us to facilitate and improve the decisions that are made by the Canary Island society in general.”

The visual capabilities of SAS Enterprise Guide allow the institute to access data from their ERP system and easily share it with economists, sociologists and other Spanish government colleagues.

“SAS Enterprise Guide is easy to use – even if you are less experienced with business intelligence software,” Yanes says. “In a visual and simple way, our users are able to carry capture data from our Oracle database and perform the final analysis using different procedures.”

SAS enabled the institute to standardize a system that had become complex and time-consuming. “It allowed us to join together sets of tools and processes that the institute had separated in different areas,” Yanes says, “and now they’re all in one single tool. And so we’ve been able to harmonize different systems, which results in increased productivity and enhances our processes.”

Adds Gonzales: “With SAS, we can make better decisions. We can improve our performance levels. We can use our time better. The implementation of SAS in our institute has possibly been the best decision that we made since the institution was founded.”

Challenge

Meet reporting standards for European Union.

Solution

SAS® Enterprise Guide®

Benefits

  • Better decisions
  • Enhanced performance levels

Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.