AVİVA SİGORTA'DA VERİMLİLİĞİN ADI

Dünya'nın en saygın sigorta şirketleri arasında yer alan Aviva Sigorta, tüm Dünya'da ve Türkiye'de birçok sigorta şirketinde uygulanan SAS Institute Sigortacılık Çözümleri'ni kullanıyor. Kuruluşlara "Bilmenin Gücü"nü sunan SAS Institute Çözümleri, ham veriyi anlamlı bilgiye dönüştürerek, daha doğru kararlar almayı sağlıyor.

SAS’ı tercih etmemizin başlıca sebepleri, SAS'ın değişik veri kaynaklarına ulaşımdaki ve veriyi bilgiye dönüştürmedeki gücü ile kullanıcıların rahatlıkla rapor üretebilmesine olanak sağlayan fonksiyonelliği.


Türkiye'de finans sektörüne bakıldığında, bankacılık alanında Bilgi Teknolojilerinin büyük bir hızla ve Dünya standartlarında kullanıldığını ve operasyonlara entegre edildiğini söylemek mümkün. Sigorta sektörü ele alındığında ise daha geleneksel yöntemlerin kullanıldığı göze çarpıyor. Oysa hızla gelişen ve büyük miktarlarda verinin işlemden geçirilmesini gerektiren sigortacılık sektörünün, İleri İş Zekâsı Yöntemlerinden elde edeceği faydalar çok büyük. İş Zekâsı Yöntemlerinin daha yaygın ve doğru kullanımına bağlı olarak; çeşitli kanallardan ulaşan yığınlarla geçmişe yönelik değerlendirmeler yapılıyor, sonuçları etkileyen faktörler analiz ediliyor ve gerekli stratejiler oluşturuluyor. Bu sayede verimlilik ve kâr artışı, rekabette üstünlük, müşteri ilişkileri yönetiminde üstün performans sağlanabiliyor.

Sigortacılık sektörünün Dünya'daki gelişimini titizlikle takip eden Aviva Sigorta, çağın gerektirdiği teknolojik atılımı, SAS Institute Çözümlerine yaptığı yatırımla gerçekleştirdi. Aviva Sigorta, SAS Institute Çözümleri ile yüzde 75 oranında zamandan tasarruf etmeyi başararak, stratejik planlama, sağlam temeller üzerine kurulmuş gelecek tahmini ve karar verme sürecini önemli ölçüde kısaltmayı başardı.

Aviva Sigorta Türkiye, SAS'ı tercih etmelerine ilişkin olarak, verilerin hızla bilgiye dönüştürülmesinin kendileri için vazgeçilmez önem taşıdığını, yaptıkları titiz araştırma sonucunda da bunu en iyi şekilde SAS Institute Çözümleri ile sağlayabileceklerini gördüklerini söyledi. Aviva Sigorta, hızla değişen ve gelişen pazar doğrultusunda sahip oldukları ürün ve hizmetleri, müşterileri ve iş ortaklarını (acenteler, aracı kuruluşlar, reasürans firmaları, vb.) daha iyi tanımayı ve ellerindeki veriyi her açıdan tutarlı, anlaşılır, güvenilir ve kullanımı kolay hale dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Aviva Sigorta, kullanıcı dostu arayüzlerini, değişik veri kaynaklarına ulaşırken projeleri hayata geçirme ve olası müdahelelerde çözüm süresini kısaltmasını, SAS Çözümleri'ni tercih etmelerinin önde gelen nedenleri olarak gösterdi.

Aviva Sigorta tarafından kullanılan modüller arasında SAS'ın Sorgulama ve Raporlama araçları ile İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği ürünleri yer alıyor. Bu ürünler sayesinde, Aviva Sigorta, doğru yanıtlandığında, kuruluşların isabetli karar almalarında belirleyici bir rol oynayacak stratejik önemde sorulara kolaylıkla yanıt bulabiliyor.

SAS Çözümleri, verinin kaliteli bilgiye dönüştürülmesi ve Aviva Sigorta için en gerekli olanlarının seçilmesi, düzenlenmesi ve modellenmesi süreçlerinde kullanılıyor. Bu sayede Aviva Sigorta, müşterilerinin satın alma eğilimlerini ve alışkanlıklarını, tüketicilerin motivasyonlarını ve risklerini belirleyen faktörleri saptayarak, müşteri kayıplarını önleyebiliyor ve kârlılığı koruyabiliyor.

SAS Institute'un zengin raporlama ve analiz yapmaya imkân tanıyan sigortacılık çözümleri ile ürün ve hizmetlerin başarılarını değerlendirmek ya da artırmak, yatırım maliyetlerindeki riskleri en aza indirmek, optimal fiyatlandırma politikaları konusunda karar sürecine destek vermek, ürün ve hizmetlerin geleceğe dönük yaşam çevrimi tahminlerini gerçekleştirmek, dakikalarla ölçülebilecek kadar kısa bir süreçte elde edilebiliyor.

aviva logo

İhtiyaç

Hızla gelişen büyük miktarda verinin işlemden geçirilip kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi

  Çözüm

  SAS Enterprise Miner
  SAS Analytics Pro

  Faydalar

  • SAS Çözümlerinin, kullanıcı dostu ara yüzlerini, değişik veri kaynaklarına ulaşırken projeleri hayata geçirme ve olası müdahalelerde çözüm süresini kısaltması.
  • Müşterilerinin satın alma eğilimlerini ve alışkanlıklarını, tüketicilerin motivasyonlarını ve risklerini belirleyen faktörleri saptayarak, müşteri kayıplarını önlemek ve kârlılığı koruyabilmek.
   The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

   Back to Top