AVİVA SİGORTA'DA VERİMLİLİĞİN ADI

Dünya'nın en saygın sigorta şirketleri arasında yer alan Aviva Sigorta, tüm Dünya'da ve Türkiye'de birçok sigorta şirketinde uygulanan SAS Institute Sigortacılık Çözümleri'ni kullanıyor. Kuruluşlara "Bilmenin Gücü"nü sunan SAS Institute Çözümleri, ham veriyi anlamlı bilgiye dönüştürerek, daha doğru kararlar almayı sağlıyor.

SAS’ı tercih etmemizin başlıca sebepleri, SAS'ın değişik veri kaynaklarına ulaşımdaki ve veriyi bilgiye dönüştürmedeki gücü ile kullanıcıların rahatlıkla rapor üretebilmesine olanak sağlayan fonksiyonelliği.


Türkiye'de finans sektörüne bakıldığında, bankacılık alanında Bilgi Teknolojilerinin büyük bir hızla ve Dünya standartlarında kullanıldığını ve operasyonlara entegre edildiğini söylemek mümkün. Sigorta sektörü ele alındığında ise daha geleneksel yöntemlerin kullanıldığı göze çarpıyor. Oysa hızla gelişen ve büyük miktarlarda verinin işlemden geçirilmesini gerektiren sigortacılık sektörünün, İleri İş Zekâsı Yöntemlerinden elde edeceği faydalar çok büyük. İş Zekâsı Yöntemlerinin daha yaygın ve doğru kullanımına bağlı olarak; çeşitli kanallardan ulaşan yığınlarla geçmişe yönelik değerlendirmeler yapılıyor, sonuçları etkileyen faktörler analiz ediliyor ve gerekli stratejiler oluşturuluyor. Bu sayede verimlilik ve kâr artışı, rekabette üstünlük, müşteri ilişkileri yönetiminde üstün performans sağlanabiliyor.

Sigortacılık sektörünün Dünya'daki gelişimini titizlikle takip eden Aviva Sigorta, çağın gerektirdiği teknolojik atılımı, SAS Institute Çözümlerine yaptığı yatırımla gerçekleştirdi. Aviva Sigorta, SAS Institute Çözümleri ile yüzde 75 oranında zamandan tasarruf etmeyi başararak, stratejik planlama, sağlam temeller üzerine kurulmuş gelecek tahmini ve karar verme sürecini önemli ölçüde kısaltmayı başardı.

Aviva Sigorta Türkiye, SAS'ı tercih etmelerine ilişkin olarak, verilerin hızla bilgiye dönüştürülmesinin kendileri için vazgeçilmez önem taşıdığını, yaptıkları titiz araştırma sonucunda da bunu en iyi şekilde SAS Institute Çözümleri ile sağlayabileceklerini gördüklerini söyledi. Aviva Sigorta, hızla değişen ve gelişen pazar doğrultusunda sahip oldukları ürün ve hizmetleri, müşterileri ve iş ortaklarını (acenteler, aracı kuruluşlar, reasürans firmaları, vb.) daha iyi tanımayı ve ellerindeki veriyi her açıdan tutarlı, anlaşılır, güvenilir ve kullanımı kolay hale dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Aviva Sigorta, kullanıcı dostu arayüzlerini, değişik veri kaynaklarına ulaşırken projeleri hayata geçirme ve olası müdahelelerde çözüm süresini kısaltmasını, SAS Çözümleri'ni tercih etmelerinin önde gelen nedenleri olarak gösterdi.

Aviva Sigorta tarafından kullanılan modüller arasında SAS'ın Sorgulama ve Raporlama araçları ile İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği ürünleri yer alıyor. Bu ürünler sayesinde, Aviva Sigorta, doğru yanıtlandığında, kuruluşların isabetli karar almalarında belirleyici bir rol oynayacak stratejik önemde sorulara kolaylıkla yanıt bulabiliyor.

SAS Çözümleri, verinin kaliteli bilgiye dönüştürülmesi ve Aviva Sigorta için en gerekli olanlarının seçilmesi, düzenlenmesi ve modellenmesi süreçlerinde kullanılıyor. Bu sayede Aviva Sigorta, müşterilerinin satın alma eğilimlerini ve alışkanlıklarını, tüketicilerin motivasyonlarını ve risklerini belirleyen faktörleri saptayarak, müşteri kayıplarını önleyebiliyor ve kârlılığı koruyabiliyor.

SAS Institute'un zengin raporlama ve analiz yapmaya imkân tanıyan sigortacılık çözümleri ile ürün ve hizmetlerin başarılarını değerlendirmek ya da artırmak, yatırım maliyetlerindeki riskleri en aza indirmek, optimal fiyatlandırma politikaları konusunda karar sürecine destek vermek, ürün ve hizmetlerin geleceğe dönük yaşam çevrimi tahminlerini gerçekleştirmek, dakikalarla ölçülebilecek kadar kısa bir süreçte elde edilebiliyor.

SAS Visual Analytics is so fast, you move from asking a few questions of a data set to entering into a ‘chat’ with a data set.

Charles Dugas
Assistant Vice President of Research and Development

“We have a lot of people working on reporting, spending a lot of time in an assortment of different tools,” Dugas says. “With SAS Visual Analytics we want to not only streamline a lot of these processes, we want to enhance those static reports and make them dynamic. So an executive can look at an aggregated, high-level view of the business and start drilling down through different segments, different policies - even down to an individual customer.”

Dugas says there are clear benefits to the business, though they haven’t been synthesized into a single return on investment number: customer retention, fraud detection, better intelligence for agents and brokers, and even the ability to become more competitive by adjusting pricing in months rather than the normal two-year cycle.

And there’s more to come. “In a couple of years, what I’m hoping for is to have a much cleaner, clearer path from data sources all the way to the scores, modeling those scores and monitoring those models,” Dugas says.

aviva logo

İhtiyaç

Hızla gelişen büyük miktarda verinin işlemden geçirilip kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi

  Çözüm

  SAS Enterprise Miner
  SAS Analytics Pro

  Faydalar

  • SAS Çözümlerinin, kullanıcı dostu ara yüzlerini, değişik veri kaynaklarına ulaşırken projeleri hayata geçirme ve olası müdahalelerde çözüm süresini kısaltması.
  • Müşterilerinin satın alma eğilimlerini ve alışkanlıklarını, tüketicilerin motivasyonlarını ve risklerini belirleyen faktörleri saptayarak, müşteri kayıplarını önlemek ve kârlılığı koruyabilmek.

   Bu makalede gösterilen sonuçlar, burada açıklanan belirli durumlara, iş modellerine, veri girdilerine ve hesaplama ortamlarına özeldir. Ticari ve teknik değişkenlere bağlı olarak, her bir SAS müşterisinin deneyimi kendine özgüdür ve hiçbir açıklama tipik olarak düşünülmemelidir. Gerçekleşen tasarruflar, sonuçlar ve performans özellikleri, bireysel müşteri konfigürasyonlarına ve koşullara göre değişiklik gösterecektir. SAS, her müşterinin benzer sonuçlara ulaşacağını garanti etmemekte veya bu konuda bir taahhütte bulunmamaktadır. SAS ürün ve hizmetlerine yönelik tek garanti, söz konusu ürün ve hizmetlere dair yazılı anlaşmada belirtilen açık garanti beyanlarında ifade edilen garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ettiği yönünde yorumlanmayacaktır. Müşteriler, üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden doğan bir alış verişin bir parçası olarak ya da SAS yazılımının başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından sunulan proje başarı özetinde, başarılarını SAS ile paylaşmışlardır. Marka ve ürün adları, söz konusu şirketlerin ticari markalarıdır.

   Back to Top