ลดจำนวนอุบัติเหตุทางจราจรลงและสามารถรักษาชีวิตของผู้คนไว้ได้ ด้วยความสามารถด้านการเรียนรู้ของเครื่อง

การนำ SAS AI มาใช้งานบนคลาวด์ช่วยยกระดับความปลอดภัยทางถนนในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการชนได้มากถึง 25%

ในการวิเคราะห์นำร่อง

คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนแห่ง รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการรับมือปัญหาโดยใช้ • SAS® Visual Data Mining และระบบการเรียนรู้ของเครื่อง ที่ขับเคลื่อนโดย SAS® Viya® บน SAS® Cloud