Forefront

forefront-logo-2013-rgb_png

På Forefront Consulting Group kombinerar vi ett brett verksamhetskunnande med djup teknisk kompetens inom Business Intelligence och Data Warehouse.

Företaget har ett starkt fokus på prediktiv analys - vårt motto är att tänka stort men börja smått. Leveranserna säkras av ett stort antal analytiker och med deltagare på SAS data Scientist-program. Merparten av Forefronts konsulter är SAS-certifierade och kompetensen täcker hela resan från krav, informationsmodellering, arkitektur, ETL, rapportering och analys. Till detta lägger vi projekt-, process- och förändringsledning för att säkra nyttan med levererade projekt.

Läs mer på www.ffcg.se

 

Back to Top