Ferrologic

ferrologic-logo

Ferrologic är ett högt specialiserat konsultbolag inriktat på processorienterad systemintegration samt Business Intelligence och Data Warehousing för uppföljning och analys av verksamheter.

För att erbjuda detta är de organiserade i tre affärsområden: Enterprise Design, System Integration och Business Intelligence.

Läs mer på ferrologic.se

 

Back to Top