SAS Institute i samarbete med Ericsson Industry 4.0 för smartare uppkopplad industriell produktion

SAS Institute har ingått samarbete i partnerprogrammet för Ericsson Industry 4.0. I partnerprogrammets uppkopplade ekosystem för effektivare och smartare uppkopplad industri 4.0 bidrar SAS Institute med dataanalyskompetens och SAS® Viya®-programvaran. 

Branscher över hela världen tittar på lösningar som kan förenkla anslutningen av enheter inom deras tillverkning. Internet of Things (IoT) är en teknik som utvecklas snabbt och industrier vill få mer ut av data som genereras av de anslutna enheterna i produktionssystemen.

"Samarbete inom ramen för Ericsson Industry Connect kommer att leda till effektivare och säkrare industriproduktion och system med självlärande kapacitet som gör det möjligt att utveckla och optimera produktion och processer över tid. Det kommer också att bidra till ökad lönsamhet för branschen", säger Ola Ringström, nordisk säljchef och VD, SAS institute Sverige.

Ericsson Industry Connect är specialbyggt för industriella miljöer och är ett dedikerat trådlöst mobilt nätverk som ger säker, pålitlig täckning, hög täthet mellan enheterna, och med förutsägbar latens. Genom att utnyttja denna anslutningslösning kan företag få full översikt när det kommer till maskiner, processer och data med 4G / LTE och i förlängningen 5G.

"Genom satsningen på mobila anslutningslösningar baserade på Ericsson-teknik blir det möjligt för SAS Institute att erbjuda industrikunder en lösning som ökar produktiviteten", säger Thomas Noren, Head of Dedicated Networks, Ericsson. "Som del av partnerprogrammet för Ericsson Industry 4.0 är SAS Institute redo att spela en viktig roll för att förbättra produktivitet och resultat för kunderna".

Partnerskapet gör det möjligt för leverantörer av kommunikationstjänster (CSP) och systemintegratörer att använda SAS Institutes dataanalyslösningar som en del av Ericsson Industry Connect i en teknisk plug-and-play-arkitektur.

"En av fördelarna med kombinationen av Ericsson Industry Connect och SAS Institute är att det är lättare att köra dataanalyserna, antingen lokalt på fabriken, i en molnmiljö eller i så kallad edge-miljö; till exempel på industriella gateways. Dataanalysmiljön anpassas efter behov och applikationsområde. Det innebär också att kunderna drar nytta av låg latens och tillförlitlighet för nya applikationer inom exempelvis produktionsutbyte och produktkvalitet", säger Christer Bodell, rådgivande för industri, SAS Institute.

Partnerprogrammet Ericsson Industry 4.0 är en plattform för leverantörer av lösningar som erbjuder sina tekniker som en del av Industry 4.0-ekosystemet. Partnerprogrammet sätter standarden för att godkänna en partners investering i de verktyg och processer som är nödvändiga för att ge hög avkastning på investeringar för industrikunder som använder mobil anslutning som grund för deras initiativ för Industry 4.0.

Med SAS Institute i partnerprogrammet kan kunderna förvänta sig en produkt som möter och hanterar ett antal utmaningar som är uppenbara i befintliga produktionslinjer. Exempel på detta är förbättrad produktionskapacitet genom färre produktionsfel och minskat behov av säkerhetslager, samt ökad produktionseffektivitet genom minskat avfall från produktion med lägre resurs- och energianvändning.

Partnerskapet kommer också att bidra till ökad kvalitet på slutprodukten. Detta ger i sin tur högre kundnöjdhet, färre klagomål och garantiproblem, och därmed en bättre marginal på produkterna. Det kommer också att ge lägre kapitalkostnader och högre säkerhet under hela produktionen och mellan olika produktionsenheter inom branschen.

"Partnerprogrammet med Ericsson är en viktig del av SAS institutes strategi för IoT, där vi strävar efter ett brett utbud av produkter, tjänster och lösningar som stärker och utvecklar ekosystemet. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av denna strategi", säger Ola Ringström och fortsätter:
"SAS institutes omfattande expertis inom dataanalys med AI-kapacitet är en viktig del av detta ekosystem för att optimera datautbytet mellan enheterna och för att ge snabb dataanalys för automatisering och för intelligensen inom systemet".

Presskontakt:
Kicki Björkvall
Communication Manager, Nordic, SAS Institute
Telefon: +46723541200
E-mail: kicki.bjorkvall@sas.com

Pressbilder:
Ola Ringström, Sales Director Nordic, SAS Institute
Christer Bodell, Advisory Industry Consultant, SAS Institute

Mer information online:
Ericsson:
ericsson.com/industry4.0
https://www.ericsson.com/en/internet-of-things/industry4-0/solutions
https://www.ericsson.com/en/internet-of-things/industry4-0/partners
SAS Insitute:
SAS® Viya® software
SAS® IoT solutions
SAS® AI solutions

About Ericsson

Ericsson enables communications service providers to capture the full value of connectivity. The company’s portfolio spans Networks, Digital Services, Managed Services, and Emerging Business and is designed to help customers go digital, increase efficiency and find new revenue streams. Ericsson’s investments in innovation have delivered the benefits of telephony and mobile broadband to billions of people around the world. The Ericsson stock is listed on Nasdaq Stockholm and on Nasdaq New York. www.ericsson.com

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative software and services, SAS empowers and inspires customers around the world to transform data into intelligence. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts: