Samarbeider for å møte udekket kompetansebehov

Fast track til nye talenter

Bemannings- og rekrutteringsbyrået Academic Work inngår en intensjonsavtale med SAS Institute, der de via søsterselskapet Academy gir 15 ambisiøse personer muligheten til å skifte karriere innen Data Analysts på bare 12 uker.

"Dessverre mangler Norge nok kompetanse for å lykkes i en datadrevet økonomi. Våre kunder og partnere er på evig jakt etter nye medarbeidere som ikke bare forstår teknologi – men som kan hjelpe dem med å omdanne data til innsikt. For å bistå til å tette noe av kompetansegapet inngår vi et samarbeid med Academic Work som kan tilby akselerert læring med kort vei fra skolebenk til arbeidsplass", sier Jørn Seglem, administrerende direktør i SAS Institute.

Gjennom utdanningstilbud tilpasset bransjer med mangel på kvalifisert kompetanse utdanner Academy studentene sine på kun 12 uker. Her tilbys praktisk læring i høyt tempo gjennom yrkesrelevante oppgaver. Deretter er studentene garantert jobb via Academic Work.

"Antall jobber som krever digital kompetanse øker eksponentielt, og det er umulig for dagens utdanningssystem å henge med i tempoet som digitaliseringen utvikler seg i. Norsk næringsliv må selv ta ansvar for å finne nye, skalerbare løsninger for å få økt tilgang til arbeidskraft med rett kompetanse. Det skal vi hjelpe dem med", sier Johan Bäck Persson, Managing Director i Academy Norge.

Opptak til programmet Data Analyst starter i Januar 2020, med oppstart i juni og utplassering hos arbeidsgiver fra september.

"SAS inngikk nylig et samarbeid med Handelshøyskolen BI som innoverer deres nye Bachelor- og Masterprogram i Business Analytics. Vi ser avtalen med Academic Work som en forlengelse av dette. Ukonvensjonelle utdanningsløp er et godt supplement for dem som ønsker omskolering eller teknologikompetanse som et tillegg til annen utdanning. Vi tilbyr lignende opplæring selv, gjennom SAS Academy, som er et 10-ukers betalt globalt opplæringsprogram ved vårt hovedkvarter i Cary i North Carolina. Når regjeringen i statsbudsjettet 2020 kun øker med 70 nye studieplasser innen teknologi, må vi tenke kreativt for å utvikle de sårt tiltrengte nye talentene", avslutter Jørn Seglem.

Om Academy
Academy er fremtidens skole. Med våre accelerated learning-program gir vi våre deltakere muligheter til å bytte både bransje og karriere. Siden vi utdanner innen de yrkesrollene og kompetanseområdene med størst etterspørsel på arbeidsmarkedet, bidrar vi til å redusere kompetansegapet. Vår rekrutteringsprosess fokuserer utelukkende på en persons evner, motivasjon og egenskaper. Det viktigste for oss er hva du kan gjøre i morgen – ikke hva du gjorde i går.

For mer informasjon, kontakt:
Academic Work: Cristian Kjos cristian.kjos@academicwork.no Mob +47 41 31 80 93
SAS Institute: Wenche Nielsen, wenche.nielsen@sas.com, Mob: + 47 472 73 066

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative software and services, SAS empowers and inspires customers around the world to transform data into intelligence. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts:

SAS Institute, Norway
Wenche Nielsen +47 472 73 066