Nytt analyssystem ska ge bättre service på Bolagsverket

Bolagsverket utvecklar sin verksamhet med ett nytt analyssystem från mjukvaruföretaget SAS Institute. Systemet ska bland annat leda till mer kvalitativa beslut och göra det enklare för företagare.

– Systemet gör det betydligt lättare att sortera ut relevant information och snabbt skapa nya rapporter och ta fram statistik. Det ger oss även större möjligheter att analysera innehållet, säger Jonas Lindström, Enhetschef för styrning och uppföljning på Bolagsverket.

Förväntningarna är att det nya systemet internt ska minska tiden för att ta fram statistik- och analysrapporter till hälften, vilket ökar effektiviteten och höjer kvalitén.

Myndigheten arbetar sedan ett antal år tillbaka med att modernisera verksamheten. En målsättning är att bli mer tillgängliga för sina användare och göra det enklare för företagare att följa de uppgiftskrav som ställs på dem.

– Vi vill vara en myndighet som ger god service. Kunderna ska uppleva att kontakten med oss är enkel, snabb och trygg samt att resultatet blir rätt. Med SAS analysverktyg får vi bättre styrning, planering och uppföljning av hela verksamheten vilket i längden ger bättre service, säger Jonas Lindström.

Inom den offentliga sektorn finns en stor potential med den växande datamängden i samhället. För de organisationer som lär sig att samla in och analysera informationen kan analys bli ett kraftfullt verktyg för ökad företagar- och medborgarservice.

– Offentlig sektor kännetecknas idag av ökade krav på effektivitet, automatiserad ärendehantering, kortare handläggningstider och en mer träffsäker tillsyn och kontroll. SAS har effektiva verktyg för att hantera just dessa utmaningar, säger Niklas Kruse, Senior Account Executive på SAS Institute.

SAS Institute är idag världsledande på analys- och informationshantering inom företag och organisationer.

– Analys har alltid varit SAS kärna. I takt med att kraven på kundfokus och förtroende inom offentlig sektor ökar kan de dra nytta av SAS expertis inom just dessa områden, säger Niklas Kruse.

För frågor och ytterligare information kontakta:
Niklas Kruse, Senior Account Executive, SAS Institute
Tel: + 46 (0)8 5221 71 68, e-post: niklas.kruse@sas.com

Om SAS

SAS Institute är ett världsledande mjukvaruföretag inom Business Analytics och den största oberoende leverantören på Business Intelligence marknaden. Med fler än 70.000 installationer hjälper SAS sina kunder genom innovativa lösningar att förbättra prestanda och leverera värde genom att fatta snabbare och bättre beslut. Sedan 1976 har SAS gett kunder runt hela världen THE POWER TO KNOW. www.sas.com/se

 

Editorial contacts:

Back to Top