Vinnande Big data app ger individuellt svar på var i Sverige du vill leva

SAS Institute har nu korat vinnaren i sin Big data-tävling ”Hack in SAS” där SAS bjudit in ett tiotal av sina partners för att delta. Vinnaren blev en kommunvalsapp från Infotrek, en tjänst där du själv kan avgöra var du vill bosätta dig beroende på fakta om kommunen utifrån vad just du värdesätter. Syftet med tävlingen är att visa möjligheterna med att applicera Big data analys på offentlig data.

I dagsläget har man som medborgare tillgång till mer information än någonsin tidigare. Detta gäller även information om kommuner som kan vara intressant inför en eventuell flytt. Däremot finns det desto färre som jämför kommuner sinsemellan utan majoriteten av kommunrankningar utgår från fasta kriterier. Ingen har tidigare gett användaren full frihet att välja vad som är viktigt för den enskilde individen.

– För att lösa detta problem skapade vi en applikation där individens valfrihet och värderingar står i fokus. Där rangordnar vi olika mått och låter användaren bestämma vilka faktorer som ska ha betydelse, säger Erik Liljeblad på Infotrek.

Vinnarbidraget, ”Var vill du leva? – Om du själv får välja”, tar ner data från nationell nivå insamlad från Kolada (kommun och landstingsdatabasen), Socialstyrelsen, SCB:s statistiskdatabas och Skatteverket, till att stödja individbehovet med en personifierad användarvänlighet i applikationen. Appens integrerade data analys kan även ge kommunerna input i utvecklingen av deras verksamhet genom dess jämförelse av kommunerna sinsemellan.

– Det här är ett fantastiskt exempel på vad analys av Big data kan göra med relativt enkla grepp och vad det kan generera för samhällsnytta och ökad medborgarservice, säger Niklas Huss, på SAS Institute.

Än så länge är appen inte offentlig men det finns planer på att göra den tillgänglig för antingen kommuner eller allmänheten. Bidraget kommer även att visas av SAS Institute i Almedalen utifrån deras fokus och seminarie på temat: Big data som revolutionerande medborgarservice eller hot mot den personliga integriteten?

För frågor eller telefonintervju, kontakta:
Niklas Huss, Expert på digitaliseringen av offentlig sektor
Tel: 0727 24 94 74
niklas.huss@sas.com

Om SAS
SAS Institute är ett världsledande mjukvaruföretag inom Business Analytics och den största oberoende leverantören på Business Intelligence marknaden. Med fler än 70.000 installationer hjälper SAS sina kunder genom innovativa lösningar att förbättra prestanda och leverera värde genom att fatta snabbare och bättre beslut. Sedan 1976 har SAS gett kunder runt hela världen THE POWER TO KNOW. www.sas.com/se

Editorial contacts:

Back to Top