La France Mutualiste taps SAS® to consolidate risk management, regulatory support   

SAS® Risk Management for Insurance helps insurer master Solvency II compliance

To meet the demanding regulatory requirements of Solvency II, La France Mutualiste needed a consolidated risk platform that comprises data collection, reporting and risk analysis. In choosing SAS® Risk Management for Insurance, the mutual savings and retirement company was drawn to more than the solution's advanced technologies. It also sought the industry expertise SAS could deliver, to help the company comply with increasing Solvency II requirements. SAS France will implement the solution for La France Mutualiste.

SAS Risk Management for Insurance is a comprehensive solution for performing risk analysis and risk-based capital calculation for insurers. The software enables organizations to take a proactive approach to risk management, and at the same time align the process with business strategy. SAS helps insurance companies – both life and property and casualty – put to work Solvency II standard model approach for calculating risk-based capital for the company's advantage. It is built on a robust data management and reporting platform that includes an insurance-specific data model for complex risk analytics.

Read more about SAS Risk Management for Insurance.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Editorial contacts:

Back to Top