German insurer ARAG fuses risk management in single SAS® platform

SAS® Risk Management for Insurance helps with Solvency II compliance, offers comprehensive financial overview

In order to comply with Solvency II, ARAG needed to centralize risk management. Germany’s largest family-owned insurer wanted a comprehensive risk platform for data management - from risk calculations to reporting - to leverage compliance for business needs. ARAG turned to SAS® Risk Management for Insurance to establish a common technology platform for all divisions, worldwide subsidiaries and insurance classes.

SAS Risk Management for Insurance gives ARAG its first-ever financial overview of the risks within the group.
While complying with Solvency II regulations, the insurer expects to gain valuable new information and tools for corporate management.

"The key for us is the end-to-end approach. The platform must model and calculate risks while managing risk data centrally for the entire group. It must also provide information through regulatory-compliant reports," said Wolfgang Mathmann, Head of Group Risk Management at ARAG. "The tasks must largely be performed with standard software to help minimize the project risks."

Read more about SAS Risk Management for Insurance.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Editorial contacts:

Back to Top