Galeria Kaufhof optimizes customer contact with SAS® Analytics

European department store chain Galeria Kaufhof recently licensed SAS® Analytics to improve its ability to engage customers. The retailer will use SAS to sort through customer data, identify those customers most likely to buy, then tailor offers specifically to them.

Galeria Kaufhof makes use of SAS' powerful 64-bit processing capabilities to manage rapid data growth and enhance speed in its online shopping environment. "SAS is a perfect fit for our dynamic requirements," said Marc Neurath, head of CRM at Galeria Kaufhof. "Having analytical depth is important in these 'big data' times. SAS will help us meet demand."

Galeria Kaufhof licensed SAS Enterprise Guide and SAS Enterprise Miner, data mining software proven to help increase marketing campaign response rates and curb customer attrition. "Galeria Kaufhof chose SAS data mining software that has a proven track record for boosting marketing campaign response rates and reducing customer attrition," said Diana McHenry. "We'll work with them to build a digital backbone that enhances robust, modern retailing."

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Editorial contacts:

Back to Top