SAS and Chico's FAS Inc. talk marketing analytics at NCDM 2012

Business analytics software vendor SAS, a leader in customer analytics, will join world-class marketing executives at NCDM 2012 to discuss the role analytics plays in transforming big data into usable customer insight to make marketing more effective and efficient.

Lori Schafer, Executive Advisor SAS, is moderating the panel How Data is Transforming Strategic Marketing (Tuesday, Dec. 4, 10:00 a.m. - 11:00 a.m.), with executives from leading organizations to pinpoint key areas of friction between marketing and technology and discuss best practices in alignment and collaboration.

Keith Clark, Vice President, Customer Relationship Management and Consumer Insights at Chico's FAS, Inc., will appear on the panel Discovering Value in Social Marketing Data (Tuesday, Dec.4, at 1:45 p.m.) to share tips on getting the most out of social in terms of successful customer engagement and healthy ROI.

NCDM 2012 begins on December 3, 2012 at the Gaylord Palms Resort & Convention Center in Orlando, FL. Visit SAS at booth # 110 – 111. Follow SAS at NCDM on Twitter at @SASCI.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Editorial contacts:

Back to Top