landing_social

Data kan bryta ned det sociala arvet

SAS Institute hjälper offentlig sektor att förbättra sociala insatser genom att omsätta data till kunskap.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Det finns många anledningar till att öka den sociala rörligheten.
Det gynnar både det enskilda barnet och samhället som helhet. 

Trots en generellt hög levnadsstandard och en utpräglad grad av social trygghet, är vi fortfarande inte bra nog på att säkra utsatta barn social rörlighet. Utöver stora mänskliga vinster finns det också ekonomiska, genom att färre barn växer upp och blir en belastning för samhället.

De värsta situationerna är försummade barn i familjer som fallit igenom maskorna i det sociala skyddsnätet. Så snart problemet har identifierats av de sociala myndigheterna, skolan eller andra i kommunen, flyttar familjen vidare till nästa kommun. Här får de andrum tills någon uppmärksammar att det är något som är fel. Kommer problemet fram i offentligheten visar det sig igen och igen att ett synbarligen nytt problem redan var känt i den andra kommunen. Det hanterades inte i tid, helt enkelt.

Det är möjligt att säkra att problem som en gång identifierats inte bara försvinner vid kommungränsen. Det är också möjligt att arbeta förebyggande och prioritera insatser över olika yrkeskategorier och myndigheter. Det kräver förstås insikt och överblick, något som data kan bidra med.

Ingen har den bästa lösningen - ännu

Det finns ingen konkret kunskap om vilka insatser som fungerar i förhållande till utsatta barn. Det är inte heller någon som vet hur man förhindrar att barnen inte växer upp till ett bidragsberoende, eller hur barn till missbrukare kan undvika att föra familjetraditionen vidare. En bättre insikt genom avancerad analys kan hjälpa de olika instanserna att lyckas.

Mycket arbete återstår

När man vill få översikt över ett område som annars är oöverskådligt, som det sociala kan vara, finns det många ärenden och problem att diskutera.

Socialstyrelsen har tagit fram en fantastisk lösning som skapar överblick på flera områden. Kriminalvården har identifierat de ekonomiska konsekvenserna av olika former av straff.

Men det finns fortfarande stora områden som inte berörts. Bland annat ledning av övergripande ekonomiska frågor, och inte minst hur man minskar missbruk av sociala tjänster. En lösning mot missbruket kan du läsa om här: Riskbaserad kontroll.

line 112292

Socialstyrelsen

På bara åtta dagar förnyade Socialstyrelsen sin databank, så att det blev lättare att få en överblick över sociala alternativ. Nu visar visualisering sanningen om landets sociala tjänster.
Läs mer om detta här
line 112292

Läs mer om dina möjligheter att utnyttja data inom

Fall

Customer Success Story Icon

Överblick över sociala tjänster
Med datavisualisering hittar Socialstyrelsen enkelt rätt erbjudande tll en klient.

Customer Success Story Icon

Utsatta barn
Använd Analytics för att skydda utsatta barn.
Läs bloggen eller lyssna till webbinariet

Kontakta Oss

Jonas Hertzberg

Jonas Hertzberg
Sr Manager, Sales Government, SE/FI
+46 70 624 25 89
jonas.hertzberg@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top