landing_sundhed

Data kan minska patientskador

SAS Institute hjälper hälso-och sjukvården att öka kvaliteten på behandlingar genom att omvandla data till kunskap

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Data och analys är viktiga pusselbitar i arbetet med att skapa en öppen, patientfokuserad och transparent sjukvård.

Mängden hälso- och sjukvårdsdata ökar hela tiden. Vi får information från elektroniska patientjournaler, laboratoriesvar, medicin, röntgen- och operationsbeskrivningar och annat. All denna data ger nya användningsområden och möjligheter att analysera för att säkra faktabaserade och proaktiva initiativ i arbetet med att öka kvaliteten och patientsäkerheten. Samtidigt kan IT-system ersätta manuella arbetsprocesser inom exempelvis journalgranskningar. Det finns även positiva erfarenheter med att använda datadriven ledning som kunskapsunderlag för att minska användning av exempelvis bältning och medicin inom psykiatrin.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Data och analys är viktiga pusselbitar i arbetet med att skapa en öppen, patientfokuserad och transparent hälso- och sjukvård. Visionen är att komma bort från smala diagnos- och organspecifika avdelningar till integrerade och multidisciplinära team. Hälso- och sjukvården kan bli en organisation som bygger på värderingar och erbjuder individuell behandling med patienten som en viktig dialogpartner. Patienten står i centrum och arbete måste läggas ner för att underlätta och stötta användning av telemedicin, patientrapporter, personlig medicin och möjlighet för åtkomst till egna journaler. För att uppnå detta krävs det enkel åtkomst till data som av rätt personer kan användas till avancerade analyser som visar sammanhang och ger inblick.  

Line 112292

Överblick av infektioner

Sygehus Lillebælt i Danmark monitorerar antal patienter som får vårdrelaterade infektioner.
Läs artiklen
Line 112292

Läs mer om dina möjligheter att utnyttja data inom

Kontakta oss

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
+45 5138 7956
lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top