landing_sundhed

Data kan ge bättre patientförlopp

SAS Institute hjälper hälso- och sjukvården med förebyggande insatser och patientengagemang  

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

En modern hälso- och sjukvård måste använda relevant kunskap för behandling av patienter.

Hälso- och sjukvårdens fokus måste utvidgas så att patienternas livskvalitet står i centrum. Kunskap om hur behandlingen fungerar och hur patienterna upplever behandlingens resultat bör samlas in. Hur hälso- och sjukvårdens service påverkar patienter är oklart idag eftersom det inte sker en systematisk uppföljning från patienterna vad gäller värdering av behandlingen; exempelvis minskade smärtan eller förbättrades rörligheten. Vi samlar bara in en delmängd av den information som är tillgänglig och dessvärre används den bara delvis. Med verktyg och proaktiv organisation kan vi säkra att hälso- och sjukvården vidtar åtgärder i tid på inrapporterad data.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Insamling och analys av patientrapporterad data kan ge en mycket bättre förståelse för patientförloppet. Vi ska titta på patienternas data med näringslivets omni-channel-glasögon på och utarbeta digitala kommunikationsstrategier. I analyserna av patientförlopp bör alla former av data ingå, även de data patienterna själva samlar in om sin hälsa i form av appar och liknande.

Vi ska fokusera på vilket värde denna information har för den behandling vi erbjuder patienten, och ska inrikta oss på att data idag uppstår på många olika ställen. En modern hälso- och sjukvård måste använda all relevant kunskap i behandlingen av patienter, och inte minst patienter med kroniska sjukdomar. Med hjälp av data blir det även möjligt att uppnå förståelse och evidens för när förebyggande är kostnadseffektivare och med högre kvalitet än behandling. Det innebär att förebyggande arbete ibland bör komma före behandling, och inte tvärtom. Målet är att hela tiden förbättra upplevelsen för alla patienter och säkra den mest optimala hälso- och sjukvårdsservicen.

Line 112292

Bättre behandlingsresultat

Crouse Hospital i Syracuse, New York använder SAS hälsoanalyslösningar med enkel peka-och-klicka-funktionalitet för att kunna hantera flera olika kvalitetsinitiativ. Risken för infektion minskar efter kirurgiska ingrepp, utskrivningsprocessen förbättras och återinläggning av patienter minskar.
Läs artiklen
line 112292

Läs mer om dina möjligheter att utnyttja data inom

Kontakta oss

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
+45 5138 7956
lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top