landing_sundhed

Data kan förkorta inläggningstiden 

SAS Institute säkrar bättre patientförlopp och kortare inläggningstider genom att omsätta data till kunskap

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Systematisk analys av data säkrar bättre utnyttjande av existerande kapacitet och förståelse för omkostnader.

Hälso- och sjukvården måste klara ännu fler behandlingar och patienter samtidigt som kvaliteten ska förbättras och patienten ska stå i centrum. Med hjälp av analytiska modeller kan sjukhusen förutsäga hur inläggning av patienter till planerad operation på olika specialavdelningar kan se ut exempelvis åtta veckor fram i tiden. Denna information kan användas till att optimera existerande operationskapacitet, och fler patienter kan kallas till operation om de analytiska modellerna förutsäger att det finns kapacitet. Detta leder till optimering av operationskapaciteten så att extra operationer kan genomföras.

Fokuserad och strategisk användning av data och analyser gör det även möjligt att fokusera på att minska återinläggning av patienter. Vi på SAS Institute hjälper till med att identifiera mönster som underlag för att initiera insatser mot att förebygga återinläggning av patienter.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Data kan bilda grunden för analytiska modeller som indikerar vilken typ av rehabilitering en patient bör ha efter operation. Analytiska modeller används för att beräkna sannolikheten för att en patient får användning för och kan använda telemedicinutrustning hemma. Målet är att uppnå effektiviseringar och kvalitet i patientbehandlingen med smidigt patientflöde och patienttillfredsställelse. Organisationen lyssnar och för en dialog med patienter och anställda om en deltagande och sammanhängande insats.

Läs mer om dina möjligheter att utnyttja data inom

Kontakta oss

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
+45 5138 7956
lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top