landing_sundhed

Data kan förvandla hälso- och sjukvården

SAS Institute hjälper hälso- och sjukvården att analysera data och säkra realtidsbaserade beslutsunderlag

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Hälso- och sjukvården är under hård budgetpress. Vi ser åtstramningar överallt; medicin som är dyr, prioriteringsbehov och nedskärningar på personalsidan. Men vi ser inte vad som i själva verket driver upp omkostnaderna. Vi gissar, och vi gissar retrospektivt i en värld som hela tiden förändrar sig. Det finns ett tydligt behov av ett annat fokus.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.  

I en analyserande organisation råder en kultur där man lär sig av goda exempel, man klargör vad som menas med kvalitet, och det dokumenteras att man ska leverera kvalitet, inte bara kvantitet. Om något skulle misslyckas vidtas åtgärder av både medarbetare och av ledningen. Beslut fattas och prioriteringar görs utifrån dataanalyser och orsakssammanhang, och konsekvenserna är kända. Bättre beslut kan fattas snabbare med datadriven ledning och realtidskunskapen kan användas i vardagens alla beslut.

Line 112292

Analys- och rapporteringsplattform stödjer beslutsfattande

Den regionala hälsomyndigheten Helse Nord i Norge får en bättre insikt i sin organisation genom en omfattande användning av analyser och nya "pappersfria" rapporteringsprocesser.
Läs artikeln
line 112292

Läs mer om dina möjligheter att utnyttja data inom

Kontakta oss

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
+45 5138 7956
lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top