landing_sundhed

Datadriven ledning kan effektivisera hälso- och sjukvården och öka kvaliteten

SAS Institute hjälper till att omsätta hälso- och sjukvårdsdata till beslutsunderlag inom sjukvården   

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Hälso- och sjukvården är under press och utgifterna ökar.
Datadriven ledning kan underlätta förändringen.

Hälso- och sjukvårdsområdet står inför stora utmaningar. Färre resurser ska klara fler behandlingar och fler patienter samtidigt som kvaliteten ska förbättras. Patienten står i fokus, dialog och nytänk är på dagordningen.

Datadriven ledning kan vara ett verktyg för att nå de hälso- och sjukvårdspolitiska målen om att säkra en värdebaserad hälso- och sjukvård med patienten i centrum. Genom att arbeta med anonyma patientdata och göra det möjligt att dela information och kunskap, kan vi skapa nya insikter mellan regioner och kommuner, praktiserande läkare, sjukhus och kommunal vård.

Vi använder datan till att förvandla och balansera prioriteringen mellan produktion och mer hälsa för pengarna. Genom att använda data för att analysera riskprofiler bland patienter, exempelvis kroniskt sjuka, värderar vi om det bästa för samhället är att skapa produktion genom uppsökande kontroller eller att prioritera pengarna på mer förebyggande eller andra botande behandlingar.

I Norden har vi tillgång till mängder av hälso- och sjukvårdsdata, mer än vad vi egentligen använder. Den finns ofta tillgänglig med en viss tidsfördröjning och används mer forskningsmässigt och politiskt än kritiskt och ledningsmässigt.

Hälso- och sjukvården har mycket att vinna på att bli en organisation som använder den här typen av data mer proaktivt. SAS Institute samarbetar med hälso- och sjukvårdens beslutsfattare med att förvandla sjukvården med hjälp av data och insikt i hur den kan användas. Systematisk och proaktiv användning är avgörande för att hälso- och sjukvården ska kunna bli en värdebaserad organisation.

Läs mer om, hur analys av kliniska data används som ledningsunderlag på de kliniska avdelningarna.

Läs mer om kapacitetsoptimering vad gäller utgifter, patientflöden, uppsökande kontroller och effektivitet i operationssalen.

Läs mer om hur analys av hälsodata skapar ett underlag för förståelse av förebyggande insatser och möjligheter att involvera sig i patienter.

Läs mer om lösningar som omsätter hälso- och sjukvårdsdata till realtidskunskap, mål och beslutsunderstöd för ledningen.

line 112292

Psykiatrisk Center Ballerup

SAS Institute har i samarbete med Psykiatrisk Center Ballerup bevisat hur datadriven ledning kan vara med och genomföra regeringens målsättning.
Läs mer här
line 112292

Läs mer om dina möjligheter att utnyttja data inom

Kontakta oss

vejlgaard-lars

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
+45 5138 7956
lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top