Fraud Public Sector Money

Data kan förutse och förebygga 
bedrägerier och fel effektivt.

SAS Institute hjälper offentlig sektor med att avslöja bedrägerier och fel, stärka tillsynen, öka effektiviteten och förbättra servicen. Allt utan att lägga till ytterligare arbetsbörda.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Det offentliga ska leverera mer för mindre.
Och avslöja fler av de personer som utnyttjar systemet.

Medborgarna har allt högre förväntningar på den offentliga sektorn, även om budgeten inte hänger med. Dessvärre förstör ett mindre antal av medborgarna för många fler. Bevisat eller obevisat. När de lyckas så hotar det inte bara tilliten till offentliga förvaltningar, utan även samhällsstrukturen som helhet.

Tillit är bra.  

Men du kan fortsättningen: kontroll är bättre. Problemet med kontroll är att det krävs många för att hitta få. Lyckligtvis går det att fokusera på felen och de kriminella när man låter data tala för sig själv.

Vi människor kan använda vår intuition och erfarenhet. Och så kan vi arbeta hårt. Men det är inte alltid effektivt. När vi istället sätter våra mänskliga insikter i system, och kombinerar dem med dataanalys så kommer resultaten snabbt. Det är det vi gör på SAS Institute.

Under årtionden har vi förfinat våra analysmodeller så att de går hela vägen runt de bedragare som ska fångas in. Utgångspunkten är erfarna specialisters insikt och intuition. Sedan söker systemet automatiskt efter alla siffror som avviker från normen och kombinerar dem med analyser som stämmer överens, för att på så sätt se in i framtiden med en stabil grund. Slutligen fokuserar vi på människorna igen. Denna gång med hjälp av nätverk och konstellationer som det skulle ta ett orimligt antal arbetstimmar att avslöja manuellt.

Resultatet är effektiv, riskbaserad kontroll som inte bara stöttar insyn utan även avslöjar bedrägerier med offentliga medel. På så sätt kan man begränsa upprepade händelser och fokusera på de som förstör för alla andra. Utan att det innebär mer administration och extraarbete.

I slutändan får fler en bättre service samtidigt som tilliten till den offentliga förvaltningen ökar. Med all rätt.

Läs mer om dina möjligheter att utnyttja data inom

Kontakta oss

Jonas Hertzberg

Jonas Hertzberg
Sr Manager, Sales Government, SE/FI
+46 70 624 25 89
jonas.hertzberg@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top