landing_beskæftigelse

Data kan minska arbetslösheten

SAS Institute hjälper offentlig sektor att förbättra sociala insatser genom att omsätta data till kunskap.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Färre än hälften av svenskarna arbetar
- men många vill ändå bidra till samhället.  

Vi blir allt färre som är ute i arbetslivet, och som bidrar ekonomiskt till välfärdsstaten. Genom att få fler i arbete minskar vi inte bara de offentliga utgifterna, vi ökar även intäkterna. Alltså en dubbel effekt.

De arbetslösas behov är väldigt olika. Alla har inte samma behov av kurser och ansökningshjälp utan de starkaste kan i stor utsträckning hjälpa sig själva. De svagaste däremot kan ha utmaningar som sträcker sig från sociala och kunskapsmässiga utmaningar till demografiska, något som kan ha avgörande betydelse för om de kommer ut i arbetslivet snabbt eller överhuvudtaget.

Då resurserna för A-kassa inom kommunerna är knappa, kan man med fördel använda dem mer målinriktat. Utöver den ekonomiska fördelen är det även socialt rättvist att ge dem med störst behov mest uppmärksamhet.

Det finns data som visar vad som tidigare har fungerat för andra arbetslösa, men vi saknar ännu möjligheten att utnyttja dessa data effektivt för att för att få fler i arbete.

Läs mer om dina möjligheter att utnyttja data inom

Kontakta oss

Jonas Hertzberg

Jonas Hertzberg
Sr Manager, Sales Government, SE/FI
+46 70 624 25 89
jonas.hertzberg@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top