landing_uddannelse

Data kan optimera elevernas inlärning

SAS Institute hjälper offentlig sektor att förbättra sociala insatser genom att omsätta data till kunskap.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

Data är kunskap.
Kunskap kan göra oss medvetna om vilka insatser som ökar inlärningen.

Danmark har vidtagit en omfattande reform av grundskolan och initiativ som integration, läxcafé och mer motion står nu på schemat för att göra alla eleverna klokare. Men fungerar det nya initiativet – och vilka insatser har störst effekt? Den frågan vill SAS Institute väldigt gärna vara med och svara på, och det kan vi göra tack vare intelligenta verktyg som baseras på data.

Vi kan även ta reda på varför det är svårt att få 95 procent av ungdomarna att läsa vidare på en gymnasieutbildning och 60 procent att läsa vidare på universitet. Kanske har ungdomarna inte den kunskap som behövs för att välja rätt utbildning och sedan slutföra den. Eller så möts de av initiativ och intentioner som inte matchar deras behov av digitalisering, förändring, öppenhet och individuellt erkännande.

SAS Institute är experter på att omsätta resurser till effekt, och vi kan bemöta visioner och målsättningar genom att utvärdera med grund i data och därmed skapa kunskap.

Data ger kunskap. Kunskap skapar förändring.

line 112292

Data minimerar frånvaro på universitet

University of Alabama använder data för att rekrytera och behålla de bästa och mest ambitiösa studenterna. Resultatet är framgångsrik rekrytering som frigör resurser och ökar studietillfredsställelsen.
Läs hela artikeln
line 112292

Läs mer om dina möjligheter att utnyttja data inom

Fall

Läs hela artikeln

Data bibehåller de unga i utbildning
Data har varit utgångspunkten för att elever på University of Alabama inte ska avbryta sin utbildning.

Läs hela artikeln

Data hjälper studenterna
University of Central Florida utvidgar förståelsen för de studerandes behov.

Kontakta oss

Jonas Hertzberg

Jonas Hertzberg
Sr Manager, Sales Government, SE/FI
+46 70 624 25 89
jonas.hertzberg@sas.com
LinkedIn


SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 80,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Back to Top