TILLÄMPNINGAR INOM BRANSCHEN

AI i banksektorn

Uppfyll kundernas förväntningar och regelverk med högre hastighet, noggrannhet, effektivitet och kostnadseffektivitet.

Affärsutmaning

Förändrade krav på regelefterlevnad och skiftande kundkrav innebär att en banks överlevnad hänger på dess förmåga att få relevant insikt från all tillgänglig data. Faktum är att effektiv användning av data är avgörande för att ta itu med många frågor som dagens banker står inför – att bekämpa bedrägerier och finansiella brott, hantera kredit-och regleringsrisker, förbättra kundupplevelsen och skapa tillräckligt med kapital. Ett samarbete mellan människor och maskiner har de bästa utsikterna för att framgångsrikt uppnå och möta kundernas behov, men att veta var och hur man startar är inte alltid lätt.

Så här kan AI hjälpa dig

Artificiell intelligens (AI) kan öka snabbhet, precision och effektivitet av mänskliga ansträngningar, vilket resulterar i en mer lyhörd och mer lönsam bank. Med AI-funktioner från SAS kan du:

  • Använd kundupplevelser för att skapa engagemang. Med inbyggda AI-verktyg kan du använda data från olika källor för att få exakta och fortlöpande insikter under hela kundresan. Med dessa insikter kan du optimera kundresan över alla kanaler för att maximera engagemang och möjliggöra beslut i realtid.
  • Snabbt identifiera bedrägliga transaktioner. Använd AI-och Machine Learning-tekniker för att identifiera vilka typer av banktransaktioner som sannolikt är bedrägerier – och minska falska positiva resultat – baserat på förändringar och inkonsekvenser i kundbeteenden. Att minska antalet falska positiva identifieringar ökar kundnöjdheten, skyddar intäkterna och sänker kostnaderna.
  • Anta snabba och korrekta kreditvärderingsprinciper. När en kund ansöker om ett lån eller kreditkort, använd AI och Machine Learning-tekniker för att analysera alternativa data källor - som t.ex. betalningar, mobiltelefonanvändning och textmeddelanden - för förbättrad och noggrannare kreditvärdering vilket också ger bra kunder enklare tillgång till krediter.

Varför SAS?

Som ledande inom avancerad analys förespråkar SAS att använda analyser för all data som har potential att producera insikter. Därför har vi inbyggda AI-funktioner i vår programvara – från den kraftfulla SAS-plattformen till lösningar som är skräddarsydda efter finansbranschens behov. SAS levererar öppna, pålitliga, skalbara och hållbara AI-funktioner som kan hjälpa banker i alla storlekar att uppnå tillväxt, lönsamhet och efterlevnad. I mer än 40 år har SAS konsekvent levererat värde till banksektorn, och mer än 3500 finansiella institut runt om i världen väljer SAS.