SAS | The Power to Know

SAS Data Discovery Scientist

SAS Institute Sverige hjälper dig att rekrytera, utbilda och certifiera framtidens nästa stora yrkeskategori – Data Scientists.

Programmet vänder sig till SAS kunder och SAS Partners och innebär följande:

  • Utbildningen ger den grundkompetens som krävs för att lösa verkliga affärsproblem kopplade till analys.
  • Deltagarna arbetar i projekt hos respektive uppdragsgivare och det teoretiska innehållet anpassas efter de projekt eller den lösningsmiljö deltagaren verkar i.
  • I programmet ingår ett slutcertifikat på förvärvade kunskaper.

4 färdigheter i fokus
Programmet är uppbyggt kring de fyra huvudkategorier med färdigheter som krävs för att arbeta inom området data- och affärsanalys/Data Scientist:

  • Statistik (med bl a prediktiv och deskriptiv statistik, maskininlärning/algoritmer)
  • Programmering och databas (med bl a systemvetenskap, programmeringskunskaper, Hadoop)
  • Kommunikation (med bl a visualiseringsverktyg, berättarteknik, interagera med ledning)
  • Affärsförståelse (med bl a industri- och områdeskompetens, affärsnytta med ROI-kalkyl)
line 112292

Back to Top