SAS | The Power to Know

Agenda:

08:00 - 08:30
Frukost och registrering

08:30 – 08:35
Inledning
John Carlbäck, SAS Institute

08:35 – 09:05
Status, förväntningar och förtydligande av regelverket som träder i kraft
Christer Furustedt, avdelningschef Banktillsyn, Finansinspektionen

09:05 – 09:35
Erfarenheter om riskaggregering- och riskrapporteringsprojekt
Carl Raning, Oliver Wyman

09:35 – 10:05
Flexibel riskmiljö för att möta Baselkommitténs principer för riskaggregering
Jon Blomqvist, Business advisor Center of Excellence Risk Management, SAS Institute

10:05 – 10:20
Frågor, avslutning och sammanfattning